وبلاگ

پرالیناژ: ضدعفونی ریشه درختان قبل از کاشت + ترکیبات

مقدمه

یکی از مهمترین مراحل احداث باغ و یا کاشت درختان، انتقال نهال های گلدانی یا ریشه لخت به خاک باغ می باشد. یکی از نکات بسیار مهم قبل از این مرحله انجام آنالیزهایی مانند خاک و آب می باشد تا اطلاعات مناسب در مورد شرایط موجود در اختیار باشد تا بتوان براساس آن باغی مناسب منطقه و شرایط حاکم احداث کرد. هنگام کاشت نهال ها یک مورد مهم آماده کردن ریشه نهال برای انتقال به خاک می باشد به همین منظور باغداران از محلولی بنام پرالیناژ استفاده می کنند. برای آشنایی با این محلول و مزایای آن ما را همراهی کنید.

نهال ریشه لخت آغشته شده به محلول پرالیناژ

پرالیناژ چیست؟

به محلولی که برای پوشاندن ریشه گیاهان یا درختان به منظور تقویت و ضدعفونی استفاده می گردد محلول پرالیناژ می گویند. این محلول حاوی آب، کود دامی کامل پوسیده،  قارچ کش، حشره کش، نماتدکش و خاک رس می باشد. پوشاندن ریشه گیاهان با محلول پرالیناژ موجب تقویت ریشه، تحریک رشد سریع آن و حفاظت ریشه در برابر آفات و عوامل بیماریزای گیاهی می گردد. از این محلول هنگام کاشت و یا انتقال گیاهان از گلدان یا نهالستان به خاک باغ و زمین مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین در هنگام احداث باغ مناسب ترین زمان استفاده از پرالیناژ پاییز تا زمستان هنگام کاشت نهال ها می باشد.

مخلوط پرالیناژ و قوام آن

نحوه درست کردن محلول پرالیناژ

همانطور که در بالا اشاره شد این محلول شامل آب، کود دامی کاملا پوسیده و الک شده، قارچ کش، آفتکش، باکتری کش، نماتد کش و خاک رس نرم می باشد. همچنین می تواند از کود های معدنی مانند کود های تغذیه ای و یا کود های ارگانیک استفاده کرد. براساس تجربه گروه مرسین کشت استفاده از کود های حاوی فسفر بالا و کود های زیستی حاوی مایکوریزا تاثیری بسیار عالی در استقرار نهال در خاک و رشد و تحرک ریشه دارد.
برای تهیه محلول پرالیناژ در ۱۰ لیتر آب، مقدار یک کیلوگرم کود دامی کاملا پوسیده و الک شده، یک کیلو خاک رسی نرم، ۳۰۰ گرم قارچ کش (مانند تیوفانات متیل، کاربندازیم، کاربندازیم+ایپرودیون)، ۱۰ گرم کود فسفر بالا (مانند ۱۰-۵۲-۱۰) و ۲۰۰ گرم مایکوریز لازم می باشد. این مواد در آب بخوبی مخلوط می گردد بطوری حالت چسبنده پیدا کنند. هنگام تهیه محلول پرالیناژ حتما از ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد. برای آماده کردن نهال جهت کاشت، توصیه می شود چند ساعت قبل از کشت، ریشه نهال در آب قرار داده شود تا ریشه کاملا سیراب گردد تا هنگام انتقال ریشه به خاک باغ به جهت اختلاف فشار اسمزی بین خاک و ریشه نهال، ریشه نهال تازه کشت شده دچار استرس اسمزی نگردد. قبل از فرو بردن ریشه نهال، در صورتی که نهال ریشه لخت باشد ابتدا ریشه ها (بخش های زخمی ریشه و آلوده) با قیچی هرس ضدعفونی شده با ماده سفیدکننده هرس می گردد. همچنین باید توجه داشت که حجم ریشه با اندام هوایی نهال در تعادل باشد و درصورت نیاز اندام هوایی نهال نیز هرس گردد تا حالت تعادلی در حجم ریشه و اندام هوایی نهال وجود داشته باشد. سپس ریشه نهال درون محلول پرالیناژ فرو برده و به آرامی محلول با ریشه نهال همزده و بعد از چند ثانیه ریشه بیرون آورده، بطوری ریشه نهال بطور کامل توسط محلول پرالیناژ پوشانده شود. سپس ریشه نهال سریعا قبل از خشک شدن در چال ایجاد شده برای کشت نهال قرار داده شده و روی ریشه با خاک پوشانده می شود باید دقت شود که محل پیوند نهال حتما ۲۰ سانتی متر بالا از سطح خاک قرار گیرد.

مزایای محلول پرالیناژ

  • تقویت ریشه نهال و تحریک رشد ریشه
  • مایکوریز موجود در محلول سبب افزایش مقاومت ریشه به شرایط نامساعد محیطی و عوامل بیماریزا گیاهی می شود.
  • ضد عفونی ریشه علیه عوامل بیماریزا گیاهی و آفات
  • حفاظت فیزیکی ریشه هنگام کاشت
  • جلوگیری از خشک شدن ریشه پس از انتقال به خاک

جمع بندی

یکی از مراحل حساس احداث باغ، انتقال نهال به خاک می باشد، در این مرحله به جهت ضعیف بودن ریشه نهال ها، ریشه ها ممکن است به دلیل آسیب فیزیکی دچار تنش گردد و یا توسط آفات و عوامل بیماریزا گیاهی مورد حمله قرار گیرد، به همین جهت استفاده از محلول پرالیناژ و پوشاندن ریشه نهال توسط این محلول می توانند کمک بسزایی در جلوگیری از آلودگی ریشه به آفات و عوامل بیماریزا گیاهی و نیز تنش های محیطی داشته باشد.

نویسنده: دکتر یوسف پناهنده
دکتری تخصصی بیماری شناسی گیاهی
متخصص گیاهپزشکی، دفع آفات و بیماری های گیاهی

 

فروت ست یا روی و بر چیست؟ + زمان و نحوه مصرف

یکی از راه های عملی افزایش نیتروژن ذخیره جوانه ها گل و برگ در اواخر فصل رشد محلولپاشی فروت ست پس از برداشت میوه درختان هست. عنصر دیگر در ترکیب فروت ست بور می باشد از کارهای اصلی بور در گیاهان به ویژه درختان میوه، نقش آن در تشکیل میوه است. بور در ایجاد جوانه های گل، تولید دانه گرده و (…)

مقدمه

فروت ست یک ترکیب کودی و محلول در آب شامل عناصر ضروری، نیتروژن (ازت)، روی و بور (بُر) هست، که به صورت محلول پاشی برگ استفاده و در تشکیل میوه بیشتر برای فصل بعدی رشد گیاهان نقش مهمی دارد. در واقع مرحله شروع تشکیل میوه را فروت‌ست می نامند و ترکیبی که در این مرحله به کمک گیاه می آید نیز به نام همین مرحله بسیار مهم نامیده شده است. فروت ست را با اسید آمینه ها، آهن و سایر کودهای ریزمغذی‌ (میکرو) نیز ترکیب کرده اند که کمک بیشتری به، افزایش میزان میوه دهی، درصد گل دهی و افزایش عملکرد سال آینده درختان داشته باشد. معرفی ما به شما کود فروت ست به همراه عصاره جلبک گرین هاس ایتالیاست

نقش اجزا و عناصر اصلی فروت ست

در این ترکیب نیتروژن در ساخت تعدادی از ترکیبات عمومی و مهم گیاهی مانند اسیدهای آمینه و پروتئین ها (هاروست ایکس گرین غنی از هر دو ترکیبه خودتون ببینید!) نقش دارد. همین طور این عنصر ۲ تا ۴ درصد وزن کلی گیاهان را تشکیل داده. در بیشتر موارد کمبود نیتروژن مهم ترین عامل محدود کننده رشد هست، پس مدیریت مصرف نیتروژن می تواند بیشترین تأثیر را در افزایش عملکرد محصول داشته باشد. نیتروژن مصرفی گیاه در اوایل فصل بهار، بیشتر به رشد رویشی سرشاخه ها اختصاص پیدا می کند اما نیتروژن مصرفی در آخر فصل رشد بیشتر در پوست ریشه ها و تنه درختان می رود و مقدار کمی هم به جوانه های در حال رشد منتقل می شود و در این مناطق ذخیره هم می شود. یکی از راه های عملی افزایش نیتروژن ذخیره جوانه ها گل و برگ در اواخر فصل رشد محلولپاشی فروت ست پس از برداشت میوه درختان هست. عنصر دیگر در ترکیب فروت ست بور می باشد از کارهای اصلی بور در گیاهان به ویژه درختان میوه، نقش آن در تشکیل میوه است. بور در ایجاد جوانه های گل، تولید دانه گرده و رشد لوله گرده درختان میوه نقش اساسی دارد. بیشتر گیاهان در کمبود متوسط بور، علائم ظاهری خاصی نشان نمی دهند و تنها علائم کمبود بور کاهش تشکیل میوه می باشد که محلولپاشی با فروت ست بعد از برداشت میوه ها می تواند عملکرد درختان میوه را در سال بعد به طور چشم گیری افزایش دهد.

نکته: محلولپاشی فروت ست مخصوصا بعد از برداشت محصول سنگین یا گذر از بهاری سرد که محدود کننده رشد برای دانه گرده و گرده افشانی به حساب می آید، بسیار مؤثر خواهد بود.

عنصر مهم دیگر در فروت ست روی هست (برای رفع فوری کمبود روی، لینکو لمس کن). کمبود روی شایع ترین و محدود کننده ترین عنصر در تولید میوه درختان میوه در جهان و ایران هست محلولپاشی تنهایی بدون عناصر نیتروژن و بور اثر موقتی دارد و تأثیر چندانی هم در افزایش جوانه های گل در بهار سال بعد نداشته در صورتی که روی به همراه نیتروژن و بور که همان فروت ست هست اگر قبل از ریزش برگ ها در پاییز استفاده شود، سریعاً توسط برگ ها جذب و به جوانه های گل انتقال می یابد و نیاز جوانه های گل را در سال بعد را تأمین می کند و در نهایت باعث افزایش تشکیل میوه در درختان خواهد شد.

عملکرد فروت ست در گیاه

محلولپاشی فروت ست بعد از برداشت میوه باعث می شود که عناصر نیتروژن، بور و روی از برگ های در حال ریزش خارج و در اندام های پوست و ریشه منتقل و ذخیره شود و این عناصر در سال بعدی رشد و وقتی گیاه در مرحله گلدهی قرار دارد دوباره از پوست و ریشه خارج و به سمت جوانه های گل و برگ برمی گردند، این برگشت عناصر نیتروژن روی و بور حدود دو هفته بعد از گلدهی به اوج خودش می رسد. از فروت ست برای اصلاح و بهبود مدیریت و راندمان مصرف کودهای نیتروژنی که در طول فصل رشد در باغ ها نیز خواهد شد و به طور واقعی منجربه افزایش راندمان مصرف کودهای دیگر، راندمان عملکرد و همچنین کاهش مصرف بی رویه کودها در باغ ها خواهد شد همین طور سود حاصل از این کاهش مصرف باعث کاهش هزینه تولید و افزایش تشکیل میوه، افزایش عملکرد و بهبود کیفیت بهتر میوه های تولیدی است که می تواند به جیب باغدار برگردد. به طور کلی فروت ست زمانی که در مدیریت با برنامه کودی درست استفاده شود از کاهش تشکیل میوه، عملکرد پایین در واحد سطح جلوگیری به عمل می آورد.

نکته: زمان محلول پاشی در درختان میوه بسته به نوع گیاه و مدل استفاده متفاوت است برای مثال در درختان هسته دار مانند هلو بهترین زمان محلول پاشی با فروت ست بلافاصله بعد از برداشت میوه هست و در درختان دانه دار مانند سیب بهترین زمان هنگامیست که ۲۰ درصد برگ ها زرد شده باشند. در مدل دیگر استفاده از فروت ست بهترین زمان برای محلولپاشی در نوبت اول بلافاصله پس از برداشت میوه و در نوبت دوم در زمان تورم جوانه‌ها در ماه اسفند و بهار است.

نتیجه گیری و توصیه

برگ های درختان میوه خزان دار در اواخر فصل رشد و پس از برداشت قادرند بخش قابل توجهی از نیتروژن، روی و بور محلولپاشی شده توسط فروت ست را جذب کنند. جذب نیتروژن و بور سریع تر از روی رخ می دهد و جذب روی تا پایان ریزش برگ ها همچنان ادامه دارد در حالی که جذب نیتروژن و بور در همان روزهای ابتدایی بعد از محلول پاشی انجام می گیرد. در کل استفاده از فروت ست هنگامی که ۱۰ تا ۲۰ درصد برگ ها در پاییز زرد شده اند بهترین عملکرد را دارد. در زمستان نیز این عمل بایستی هنگام تورم جوانه ها انجام شود. برای تشخیص تورم جوانه ها می توانید به تلاش برگ و گل برای خروج از جوانه و پولکی شدن سطح آن توجه کنید. دقت کنید که استفاده از محلول فروت ست بر روی غنچه ها و گل ها ممکن است سبب ریزش و از بین رفتن گل ها شود. نتایج اجرای درست و به موقع فروت‌ست، افزایش گرده افشانی، درصد گل، بالا رفتن میزان میوه، میزان عملکرد و افزایش مقاومت به سرماست و گیاه برای تبدیل شکوفه به میوه ی بیشتر و افزایش میزان جوانه های گل به آن نیاز دارد. نکته بسیار مهم این است که رشد بهتر و بیشتر اولیه جوانه ها و تشکیل میوه در فصل بهار وابسته به ذخیره کردن عناصر مخصوصا نیتروژن، روی و بور در سال قبل است اما اگر محلولپاشی فروت ست را در پاییز انجام نداده اید می توانید اینکار را همزمان با تورم جوانه ها در بهار نیز انجام دهید.

۱.حتما به زمان محلول پاشی دقت کنید (در زمان صبح یا بعد از ظهر).
۲.فروت ست را با سموم و کودهای گوگرد دار مخلوط نکنید.
۳.قبل از محلول پاشی از میزان املاح و pH آب مطلع باشید تا بهترین نتیجه حاصل شود.
۴.برای تاثیر بهتر و جذب بیشتر، فروت ست را همراه با مویان استفاده نمایید.

سوالات متدوال شما عزیزان به همراه پاسخ

برای گیاهان زینتی که داخل خانه هست هم استفاده داره؟

بله این ترکیب فقط مخصوص گیاهان میوه دار و باغی نیست چون به جذب عناصر دیگر در گیاهان کمک می کند در تمامی گیاهان استفاده دارد

فقط باید محلول پاشی برگی انجام بدیم یا با آبیاری هم استفاده میشه؟

خیر برای استفاده کودآبیاری نیست و فقط باید در زمان مناسب بعد از برداشت و قبل از جوانه زنی برگ ها استفاده شود

چرا با گوگرد نباید استفاده کرد؟

چون عناصر فروت ست با گوگرد واکنش می دهند و اثر فروت ست رو از بین می برد

در درخت سیب فروت ست کمک میکنه سال آوری کند بشه؟؟

بله قطعا ، اگر فروت ست حاوی نیتروژن باشد اثر فوق العاده در کاهش سال آوری خواهد داشت

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ با کلیک روی ستاره به آن امتیاز دهید!

(بالاترین امتیاز ستاره از سمت چپ)

۱۰ ratings۲.۹/۵

کودهای درشت کننده و خوش طعم کننده میوه

مقدمه

آیا تا به حال میوه ای خورده اید که عطر و طعم نداشته باشد و آنقدر بی مزه باشد که شما را نا امید کند؟میوه های درختان شما ریز می ماند و از درخت می ریزد؟ میوه ها شیرینی و آبداری گذشته را ندارند و فکر می کنید که این موضوع مربوط به کودهای شیمیایی و سموم مصرفی شما است؟ این ها همه سوالاتی است که در ذهن باغداران و مصرف کنندگان جزء نقش می بندد. کوچک ماندن و ریز شدن میوه ها یک مشکل عمده در میوه کاری های ایران است که در این مقاله به صورت علمی و اصولی آن را بررسی و راه حل های آن را به شما خواهیم گفت.


نقش عنصر پتاسیم در رسیدن میوه

در مرحله رسیدن، گیاهان با استفاده از پتاسیم سطح قند را افزایش داده و میوه را شیرین می کنند، که علاوه بر طعم، میوه ها درشت تر و آبدارتر هم می شوند. وقتی یک گیاه کمبود پتاسیم داشته باشد، قادر به رسیدن میوه به درستی نیست و سطح قند آن تامین نمی شود و میوه های آن طعمی را که انتظار داریم، ندارند.در زمان رسیدن، پتاسیم فراوان ترین ماده معدنی است که گیاهان تا زمان برداشت میوه از آن استفاده می کنند.

پتاسیم به آب رسانی بیشتر به گیاهان کمک می کند و از آنها در برابر خشکسالی محافظت و پژمردگی گیاه را هم کاهش می دهد. اغلب آزمایش های خاک نشان می دهد که خاک حاوی مقادیر زیادی پتاسیم (K) است، با این حال اغلب آن غیر قابل دسترس یا “قفل شده” است، بنابراین خاک می تواند سطح بالایی پتاسیم داشته باشد اما گیاهان کمبود نشان دهند. این به نوبه خود بر کیفیت میوه تأثیر می گذارد.اگر گیاهان قادر به جذب کافی پتاسیم نباشند، در تولید میوه با کیفیت از نظر طعم، رنگ، سطح میزان مطلوب قند، میزان درشتی و اندازه میوه دچار مشکل می شوند.

علائمی وجود دارد که محصول شما کمبود پتاسیم را نشان می دهد، زردی حاشیه ای برگ های پیر گیاه اما مهم تر از این علائم از دست دادن عملکرد و در نتیجه سود خواهد بود.نکته مهم: این علائم برای هر نوع محصول متفاوت است و برای هر پرورش دهنده، درک اینکه چگونه یک محصول کمبود پتاسیم دارد، آسان است. اطمینان از سطح بهینه پتاسیم گیاه (نه فقط خاک) در مرحله رسیدن و در حین رسیدن تا زمان برداشت ضروری است.

بهترین زمان استفاده از پتاسیم، چه موقعی است؟

اطمینان حاصل کنید که محصول کودی شما مانند بسیاری از مواد حاوی نیتروژن نیست در اواخر دوره برداشت به نیتروژن (ازت) نیازی نیست، زیرا باعث رشد جدید گیاه می شود چون قبل از برداشت، ما می خواهیم تمام انرژی گیاه به جای رشد مجدد گیاه، به رسیدن میوه برسد و نیاز به ازت نیست. کودهای پتاسیم حاوی نیتروژن باعث افزایش رشد برگ و در نتیجه کاهش کیفیت میوه و همچنین نرم شدن میوه می شوند.
همین طور افزودن نیتروژن در زمان رسیدن نیز بر میزان استفاده از کلسیم تأثیر منفی می گذارد و ما می دانیم که با افزایش رشد گیاه نیاز گیاه به کلسیم (Ca) بیشتر برای تقویت رشد جدید افزایش می یابد و برای رشد میوه صرف نمی شود. زمانی که قندها در شیره گیاهی و قبل از میوه دهی زیاد هستند، میوه های دارای دیواره ضعیفند که این میوه ها برای آفات جذابیت بیشتری دارند. دراین مرحله کلسیم از اهمیت زیادی برخوردار است، چون باعث سخت شدن دیواره میوه (میوه سفت تر) شده و باعث مقاومت میوه ها در برابر آفات و بیماری ها می شود.
هدایت کلسیم به میوه برای ایجاد دیواره های سلولی قوی تر، به این معنی است که سلول های میوه در برابر تقسیم مقاومت می کنند که به نوبه خود باعث کاهش تلفات محصول می شود.بنابراین، امیدواریم هنگام انتخاب یک محصول کودی برای گیاهان خود از این مسئله آگاه باشید.
از خواندن برچسب کودها اطمینان حاصل کنید، زیرا با اطمینان از انتخاب صحیح محصول، باعث صرفه جویی در وقت و هزینه خود می شوید. داشتن نیتروژن در کود، پتاسیم گیاه شما را هدر می دهد و در نتیجه می تواند هزینه شما را بیشتر کند، زیرا بر خلاف آنچه که شما می خواهید، با افزایش رشد گیاه به جای رسیدن میوه، باعث کاهش رشد میوه هم می شود.نیترات پتاسیم می تواند در اوایل فصل مورد رشد مورد استفاده قرار گیرد (قبل از رسیدن میوه ها) تا در صورت نیاز، تأثیر مثبتی بر عملکرد اعمال شود.
با این حال، اگر نزدیک به رسیدن میوه ها استفاده شود هیچ تاثیری بر عملکرد ندارد و می تواند به طور منفی کیفیت میوه را تحت تأثیر قرار دهد.


چه عناصری همراه با پتاسیم برای رسیدن به میوه طعم دار و درشت شما را کمک می کنند؟

دو ماده معدنی مهم دیگر برای بهبود جذب پتاسیم در گیاهان و افزایش سطح قند (شیرینی و طعم و مزه) و حتی افزایش اندازه میوه ها که باعث زودتر رسیدن میوها ها هم می شود، منیزیم و فسفر هستند. در دسترس بودن فسفر، پتاسیم و منیزیم ارتباط زیادی با همدیگر دارند.

به زبان ساده فسفر، انرژی مورد نیاز شیره گیاه را برای تبدیل به قندها ایجاد می کند و منیزیم عنصری است که به عنوان یک سرعت دهنده (کاتالیزور) برای انجام تمام این واکنش ها مورد نیاز است.ولی فسفر اجازه جذب منیزیم را می دهد و بالعکس بنابراین هر دو عنصر  به هم کمک می کنند.

اما از طرف دیگر، رابطه بین پتاسیم و منیزیم مانند دو دشمن است و داشتن تعادل بین این دو عنصر برای نتیجه بهتر ضروری است، بنابراین آزمایش برگ و خاک همیشه در این زمینه مفید است.این نکته هنوز هم در هنگام انتخاب کود برای استفاده از پتاسیم بسیار مهم هست که پتاسیم همراه با فسفر و منیزیم باشد تا گیاهان هر سه عنصر را در دوره رسیدن میوه داشته باشند و از استفاده هرگونه مواد افزودنی یا مواد معدنی دیگر در این هنگام که بر کیفیت میوه تأثیر منفی می گذارند، پرهیز داشته باشید.


از چه مواد دیگری برای درشتی ، افزایش طعم و رنگ میوه استفاده شود؟

برای رنگ، اندازه، طعم و رسیدن به کیفیت عالی میوه می توانید از کودهای حاوی اسید هیومیک، فولویک اسید و آمینو اسید ها نیز برای کمک به جذب مواد مغذی، افزایش کلروفیل یا سبزینه برگ و سلامت گیاه استفاده کنید به شرطی که این مواد فاقد کلر، سدیم و فلزات سنگین باشند.

آزمایش ها بعد از استفاده شدن کودهای پتاسیم دار هم نشانگر افزایش سطح بتاکاروتن، اسید اسکوربیک (ویتامین C) و اسید آسپارتیک است که این ها همگی به عنوان آنتی اکسیدان شناخته شده و به نوبه خود به افزایش سلامت کمک ما می کنند.

نکات آخر و جمع بندی

در زمان رسیدن، پتاسیم فراوان ترین ماده معدنی است که گیاهان تا زمان برداشت میوه از آن استفاده می کنند. پتاسیم به آب رسانی بیشتر به گیاهان کمک می کند. اگر گیاهان قادر به جذب کافی پتاسیم نباشند، در تولید میوه با کیفیت از نظر طعم، رنگ، سطح میزان مطلوب قند، میزان درشتی و اندازه میوه دچار مشکل می شوند.
اطمینان حاصل کنید که محصول کودی شما مانند
بسیاری از مواد حاوی نیتروژن نیست در اواخر دوره برداشت به نیتروژن (ازت) نیازی نیست.

می توانید از کودهای حاوی فسفر و منیزیم، اسید هیومیک و فولویک اسید و آمینواسید ها نیز همراه با پتاسیم استفاده کنید. برنامه زمانی برای استفاده از کوده های طعم دهنده و درشت کننده میوه باید یک تا دو هفته قبل از برداشت انجام شود زیرا گیاه وقت استفاده و تبدیل مواد معدنی به قند را نخواهد داشت.
از دیدگاه سلامت انسان، میوه ها و سبزیجات با سطح مواد معدنی متعادل به افزایش مواد معدنی در غذای ما کمک می کنند تا سلامتی مان را حفظ کنند.

برای رسیدن میوه ها، کود های حاوی پتاسیم را بدون نیتروژن استفاده کنید.
همراه با کودهای حاوی پتاسیم از فسفر و منیزم هم استفاده کنید.
رسیدگی های مهم دیگر گیاهان مانند هرس، تنک کردن، آبیاری منظم و کنترل آفات و بیماری ها را انجام دهید.
زمان استفاده کود های حاوی پتاسیم یک تا دو هفته قبل از رسیدن میوه ها هست.
می توانید برای تاثیر بهتر و بیشتر پتاسیم از هیومیک اسید، فولیک اسید و آمینو اسیدها نیز استفاده کنید.

کودهای محرک ریشه زایی و رشد سریع ریشه ها

مقدمه

بسیاری از گیاهان به چیزی نیاز دارند که به آن ها کمک کنند تا در شروع رشد، ریشه های اولیه را ایجاد کنند. سایر گیاهان نیاز به ایجاد یک ساختار ریشه ای محکم تر دارند که در هنگام رشد از آن ها پشتیبانی کند و رشد قوی تر و بهتری داشته باشند. اگرچه می توانید محرک های ریشه ای قوی مانند هورمون های گیاهی را برای رشد سریع تر گیاه خود استفاده کنید، اما گزینه هوشمندانه تر، کودها و مواد مغذی ریشه زا هستند که به طور طبیعی رشد ریشه را تقویت می کند و ما در این مقاله به آن ها اشاره می کنیم.

کودهای محرک ریشه زایی و رشد سریع ریشه هامحرک های رشد ریشه برای گیاهان چه کاری انجام می دهد؟

همانطور که از نام آن ها مشخص است، محرک ریشه به گیاه کمک می کند تا یک سیستم ریشه ای قوی و سالم ایجاد کند. هرچه ریشه ها قوی تر و سالم تر باشند، گیاه از سلامت بیشتری برخوردار است. دو تا از بهترین کودهای محرک رشد که جز ده برند برتر کودی جهان به حساب می آیند و باعث رشد انفجاری ریشه ها و گیاه می شوند آلگارین گرین هاس، افسونگر ریشه گرین هاس ایتالیا و کود روتیج پرینوا مکزیک است.

مواد مغذی برای توسعه و رشد ریشه

فسفر و پتاسیم دو ماده غذایی اصلی هستند که از رشد ریشه در گیاهان به طور خاص پشتیبانی می کنند و گیاهان را تقویت می کنند تا مجموعه متراکمی از ریشه های جدید را ایجاد و ریشه های موجود را همزمان با رشد قوی تر کنند. این بدان معنی است که کودهای حاوی فسفر و پتاسیم به ویژه در فصل رشد بسیار مفید هستند. اما قبل از اینکه گیاهان خود را با این مواد تغذیه کنید، به خاطر داشته باشید که فسفر باعث تولید گل و میوه هم می شود و اگر به یک باغ و باغچه رنگارنگ امیدوار هستید یک ماده بسیار عالیست.

منابع طبیعی (ارگانیک) فسفر و پتاسیم

منابع طبیعی برای این دو عنصر (درین گرین هاس شامل تمام مواد مغذی مورد نیاز رشد گیاه) نیز وجود دارد. این مواد شامل پودر استخوان و سنگ فسفات هستند که سرشار از فسفرند و معمولاً شامل نیتروژن یا پتاسیم نیستند. در صورتی که عصاره جلبک دریایی و خاکستر چوب منابع عالی پتاسیم هستند. برخی از این مواد آلی حاوی عناصر کمیاب مانند آهن و منیزیم هم هستند که برای گیاهان مفیدند. اگر آزمایش خاک پس از کاشت نشان داد که به فسفر اضافی نیاز دارید، می توانید از کودهای تجاری و پودر استخوان و اگر خاک شما به پتاسیم اضافی نیاز دارد، می توانید از جلبک دریایی و کود امولسیون ماهی هم استفاده نمایید.

کود N-P-K

بیشتر کودهای تجاری معمولاً نسبت N-P-K را دارند، که به ترتیب درصد نیتروژن، فسفر و پتاسیم را نشان می دهد. اگر کودی می خواهید که از رشد ریشه پشتیبانی کند، اطمینان حاصل کنید که عدد دوم و سوم بزرگتر از عدد اول باشد(انواع کودهای NPK از شرکت های خاص خارجی را مشاهده فرمایید).
به عنوان مثال، کود ۱۰-۵۲-۱۰ که حاوی ۱۰ درصد نیتروژن، ۵۲ درصد فسفر و ۱۰ درصد پتاسیم هست. محتوای نیتروژن را کم نگه دارید، زیرا باعث رشد رویشی ساقه و شاخه ها به ازای ریشه زایی، گلدهی و باردهی می شود.اگر کودی می خواهید که فقط فسفر داشته باشد و هیچ ماده مغذی دیگری نداشته باشد ، به یک کود با دو صفر در مکان های ازت و پتاسیم مانند کود ۰-۱۰-۰ احتیاج دارید. با این حال، فسفر معمولاً همزمان با سایر مواد مغذی به خوبی کار می کند و بیشتر کودهایی که فقط با یک ماده تشکیل دهنده مشاهده می کنید، احتمالاً مخلوط های نیتروژن برای چمن هستند.
کودهای فسفره از مواد معدنی تصفیه شده با اسید گرفته می شوند.در حالی که نیتروژن برای رشد گیاه بسیار لازم است، مقدار زیاد آن باعث تحریک رشد شاخ و برگ گیاهان و مانع رشد ریشه و گل می شود. وقتی گیاهان نیاز به مواد غذایی دارند، فسفر یکی از اصلی ترین مواد مغذی است که آن ها نیاز دارند می کند. فسفر هنگامی که در بهار و تابستان برای تولید گل، میوه و سبزیجات که نزدیک شکوفا شدن یا تولید میوه هستند استفاده شوند بسیار مفید است.
اما قبل از اینکه گیاهان خود را با این ماده مغذی تغذیه کنید، درک تأثیرات آن و نوع کودی که استفاده می کنید می تواند به شما در استفاده صحیح از آن کمک کند.

رشد سریع ریشه ها
نقش عنصر فسفر در ریشه زائی

فسفر ماده مغذی اصلی مسئول ریشه زایی گیاه، گلدهی و باردهی آن است. به همین دلیل این ماده اصلی در کودهای تقویت کننده ریشه دهی و گلدهی وجود دارد، البته با کمک پتاسیم این کار را به انجام می رساند. فرمول های با فسفر بالا برای میوه ها و سبزیجات نیز ترجیح داده می شوند، اگرچه پتاسیم همراه با فسفر برای تقویت رشد میوه های با کیفیت بالا نیز مورد نیاز است.
پودر استخوان معمولاً کم هزینه ترین و آسان ترین منبع فسفر طبیعی هست و معمولاً حاوی ۱۰ تا ۱۳ درصد فسفر است که محلول در آب نیست و به این معنی است که تجزیه آن نسبت به کود های دیگر به مدت طولانی تری زمان نیاز دارد.
اگر می خواهید گیاهان را به علاوه بر ریشه زایی به گلدهی و میوه دهی تشویق کنید، فسفر و پتاسیم را قبل از کاشت استفاده کنید و حتما کود را در عمق خاک و نزدیک ریشه ها قرار دهید تا ریشه های در حال رشد بتوانند به آن ها برسند (کودهای فسفر بالای پرینوا مکزیک و پتاسیم بالای فرمولایف نروژ گزینه های خوبی برای استفاده هستن)

کودهای محرک ریشه زایی
انواع محرک های دیگر رشد ریشه

هورمون ها، ویتامین ها در حالی که ویتامین B1 یا تیامین اغلب به عنوان یک محرک طبیعی رشد ریشه گیاهان به بازار عرضه می شود، اما تحقیقات نشان داده است این ویتامین باعث رشد ریشه جدید گیاهان در خاک نمی شود. با این حال، هورمون ها و کودها بیشتر از مواد دیگر رشد، استحکام ریشه گیاه را تقویت می کنند و در صورت استفاده صحیح، می توانند بهترین گزینه برای رشد و تحریک ریشه ها باشند.
ویتامین B1 و هورمون های گیاهی به نام اکسین مانند اسید ایندول بوتیریک و اسید نفتالین استیک محرک های قوی رشد ریشه در نظر گرفته می شوند. با این حال، B1 به به تنهایی رشد ریشه را تحریک نمی کند، ولی به تولید بیشتر اکسین کمک می کند. اکسین ها مانع رشد تاج گیاه و باعث رشد جانبی ریشه می شوند. اکسین برای گیاهانی که قبلا کاشته شده (گیاهان چند ساله) مشکلی ندارد، اما برای نهال هایی که تازه کاشته شده و نیاز به رشد ریشه جانبی کمتری دارند، سمی است. به همین دلایل، معمولاً فسفر و پتاسیم به ویژه برای گیاهان جوان گزینه های امن تری هستند.

قارچ های میکوریزا

از محرک های زیستی ریشه برای تقویت ریشه ها و گیاهان سالم می توان به قارچ های میکوریزا اشاره کرد. قارچ های میکوریزا به طور طبیعی در خاک وجود دارند اما در میتوانید از فرم های تجاری آن نیز استفاده کرده و آنها را به زمین خود بیافزائید. میکوریز یا مایکوریزها رابطه ای همزیست و متقابل با ریشه های گیاه ایجاد می کنند و تقریباً برای هر گیاهی روی زمین مفید هستند. این قارچ ها به ریشه گیاهان کمک می کنند تا عناصر ریز و درشت، ویتامین ها و آب مورد نیاز و فسفر را جذب کنند ، علاوه بر این باعث می شوند تا این مواد از اعماقی به گیاه برسد که خود ریشه به آن دسترسی ندارد. در عوض این کار میکوریز هم مواد قندی اندکی از گیاه دریافت می کند و در نتیجه هر دو به شکل کاملاً مسالمت آمیز از هم بهره می برند.

کودهای محرک ریشه زایی و رشد سریع ریشه ها
کمپوست ها و مواد آلی

انواع کمپوست ها ( از کود کمپوست قارچی ۷-۴-۷ NPK پادنا دیدن کنید) و مواد آلی مانند کود های دامی و سبز که خوب تجزیه شده باشند در خاک پای گیاهان، تا حدودی مواد مغذی برای رشد ریشه ها را مهیا می کنند. یک کمپوست خوب معادل کود NPK 5-10-10 است و در هنگام کاشت بذرهای ریز و نهال به نرم شدن بافت خاک کمک می کند.
علاوه بر این انواع کودهای آلی مانند کربن آلی، فولویک اسید و هیومیک اسید از آنجایی که بافت خاک را اصلاح و به جذب بیشتر مواد کمک می کنند می توانند شرایط رشد ریشه گیاهان را بهبود و حجم آنها را افزایش دهند. به طور کلی هر ماده حاوی کربن آلی در ایم موضوع موثر است.

نقش آبیاری در توسعه ریشه ها

در حالی که گیاهان شما از کودهای تجاری و آماده تغذیه می کنند، بدون آب آن ها پژمرده شده و از بین می روند. برای رشد ریشه خاک را حتما مرطوب نگه دارید اما غرقاب نباشد. بعد از کشت گیاهان برای رشد به خاکی که به صورت یکنواخت مرطوب باشد نیاز دارند. علاوه بر این، خاک باید قبل و بعد از هر کوددهی کاملاً آبیاری شود تا ریشه ها راحت تر مواد مغذی را جذب و رشد کنند. توجه کنید که تنش خشکی دادن به گیاهان که بین بسیاری از کشاورزان مرسوم است می تواند نتیجه معکوس داده و سبب توسعه ریشه نشود. بنابراین هرگز گیاهان را در تنش قرار ندهید.

جمع بندی و نکات

ابتدا گیاه، با ریشه جای خود را در برابر نیروهای باد و آب و … مستحکم می کند. در مرحله بعد، سیستم ریشه اکسیژن، آب و مواد مغذی را از خاک می گیرد تا آن ها را به سمت ساقه ها، برگ ها و شکوفه ها ببرد. در جایی که آن ها می توانند با نور خورشید تعامل داشته و برای گیاه قند و انرژی تولید کنند.
-فسفر، پتاسیم و نیتروژن مواد مغذی ضروری برای رشد ریشه گیاهان هستند. آن ها گیاهان را وادار می کنند تا مجموعه متراکمی از ریشه های جدید را ایجاد و همزمان با رشد گیاه ریشه های موجود را تقویت کنند.
-فسفر به استقرار سیستم های ریشه ای سالم در آغاز رشد کمک می کند. و باعث رشد ریشه، گلدهی و تولید میوه با کیفیت می شود.
-پتاسیم می تواند دیواره سلول های گیاهان را ضخیم تر کند. این کار تحمل گیاهان در برابر تنش ها و رشد ریشه نیز می شود.
-اکسین یک هورمون گیاهی است که به عنوان تنظیم کننده بسیاری از فرآیندهای بیولوژیکی و در رشد و نمو گیاه نقش دارد. اثر اکسین در گیاه تحریک رشد ریشه هست  و همچنین به طور گسترده ای در تحریک جوانه زنی ریشه در قلمه زدن استفاده می شود.
-کودهای بیولوژیکی (زیستی) و میکروبی مانند میکوریزا به طور گسترده ای در محافظت و تقویت رشد ریشه استفاده می شود و تأثیر خوبی در کنترل عوامل بیماری زای مضر در خاک دارند. از طرف دیگر، می توانند مواد مغذی نامحلول و ریز مغذی ها را در خاک تجزیه کنند و اجازه دهند جذب آن ها در گیاهان راحت تر باشد همین طور و مواد طبیعی مفید مانند اکسین ها، سیتوکینین ها را هم تولید و آزاد می کنند تا رشد ریشه ها تقویت شود.
-زمان مناسب کود دهی برای رشد و تحریک ریشه باید طبق برنامه منظم باشد تا بهترین نتیجه حاصل شود.

سوالات متداول شما عزیزان

از کودهای فسفر بالا استفاده کردیم ولی آنچنان تاثیری ندیدیم؟

دلایل زیادی را باید برای رشد تحلیل کرد ممکن هست که آبیاری منظم نبوده یا شرایط دمایی برای جذب عناصر محیا نبوده

شنیدم شیر و نوشابه های گازدار هم برای رشد گیاه خوب هستن؟

شیر بخاطر داشتن کلسیم می تونه مفید باشه ولی ایده آل نیست و همین طور نوشابه های گازدار هم چون قند بالایی دارند مانع جذب مواد و مرگ گیاه می شوند ولی می تونین از آب گازدار استفاده کنین چون حباب های دی اکسید کربن تحریک کننده رشد هستن و ضرری ندارد

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ با کلیک روی ستاره به آن امتیاز دهید!

(بالاترین امتیاز ستاره از سمت چپ)

۱۴ ratings۳.۳/۵
خانهمقالاتفروشگاهمشاوره