استان مرکزی

گیاهپزشکی Mersin kesht

مشاوره گیاهپزشکی گلخانه خیار در کرج-نظرآباد (روستای شیخ حسن)

بازدید گیاهپزشکی حرفه ای تیم ما 

بازدید گلخانه خیار در شهرستان نظرآباد روستای شیخ حسن   

100%

پیشرفت پروژه

95%

کنترل بیماری در طول رشد

100%

کارشناسی های دوره ای

100%

بررسی آفات و بیماری های

95%

رضایت کارفرما از ما

کود آهن کلاته گرین ویت green vit

کود آهنی با کیفیت و مقرون بصرفه

 

گیاهپزشکی Mersin kesht
Cucumber greenhouse بوته میری جالیز
بوته میری جالیز

گزارش گلخانه خیار

در طی بازدید از گلخانه تولید خیار به مساحت 5000 متر مربع در نظرآباد توسط کارشناسان مرسین کشت مشاهده شد که حدود 15 درصد از بوته های خیار در اثر بیماری بوته میری ناشی از قارچ بیماریزای گیاهی بطور کامل پژمرده و همچنین بیماری درحال توسعه می باشد. این قارچ یکی از بیماری های بسیار مهم در کشت های خیار بوده و می تواند در صورت عدم رسیدگی باعث ازبین رفت کلی کشت و ضرر اقتصادی فراوان شود. همچنین این کشت از نظر شرایط محیطی و تغذیه ای که ممکن بود از نظر گلخانه دار به دور باشد بررسی گردید و پس از اندازه گیری پارامترهای مختلف، میزان بهینه موارد به گلخانه دار ارائه شد. براساس تشخیص کارشناس گیاهپزشکی در مورد نوع قارچ بیماری زای گیاهی دستورالعمل های لازم در مورد نحوه کنترل، درمان و جلوگیری از توسعه بیماری گیاهی مشاهده شده و نیز بهبود شرایط گلخانه برای رشد بهتر گیاه و کاهش شدت آلودگی از جمله میزان آبیاری، رطوبت و دمای گلخانه و تغذیه گیاهان به گلخانه دار محترم ارائه شد. خوشبختانه تنها پس از 5 روز بر اساس اظهارات مشتری، بیماری کاملا کنترل شده و بوته جدیدی را درگیر نکرده بود.

بازدید های دیگر را هم ببینید 

بازدید گیاهپزشکی باغ گردو منطقه محمد شهر

بازدید گیاهپزشکی باغ پسته در اختر اباد استان مرکزی

آب منطقه و کیفیت آب»» آب دارای آنالیز و سالم
نوع خاک»»  لوم شنی
اقلیم منطقه»» گرم و خشک
رطوبت»» متوسط 
نیاز به زهکشی»» دارد مناسب بود
جهت وزش باد و شدت آن»»  –
شیب زمین»» ندارد
دارای آفات شاخص»» کنه
دارای بیماری های گیاهی شاخص»» می باشد: قارج پوسیدگی ریشه
دارای علف های هرز غالب»» ندارد

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ با کلیک روی ستاره به آن امتیاز دهید!

(بالاترین امتیاز ستاره از سمت چپ)

3 ratings5/5

Pistachio in Akhtarabad, Markazi province

بازدید گیاهپزشکی باغ پسته در اختر اباد استان مرکزی

بازدید گیاهپزشکی حرفه ای تیم ما 

بازدید باغ پسته واقع در اختر آباد استان مرکزی    

50%

پیشرفت پروژه

55%

کنترل نماتد ریشه گرهی

100%

بررسی آفات و بیماری های

40%

کارشناسی های دوره ای

95%

رضایت کارفرما از ما

گیاهپزشکی باغ پسته در اختر اباد استان مرکزی
orchard Pistachio Plant Protection in Akhtarabad, Markazi Province
Pistachio nematode in Akhtarabad, Markazi province

 

گزارش باغ پسته آلوده به نماتد

در تاریخ نوزدهم مرداد 1400 تیم کارشناسان مرسین کشت برای بروز مشکل به وجود آمده در یک باغ اقتصادی 20 هکتاری و شکایت باغدار از خشک شدن درختان پسته واقع در استان مرکزی به محل باغ اعزام شدند. این باغ دارای ارقام اکبری و کله قوچی بوده و به شکل کاملا مهندسی احداث و نگه داری شده است. در بازدید از باغ با درختان پسته 14 ساله ای مواجه شدیم که علائم ضعف عمومی همراه با رنگ پریدگی برگها با حاشیه خشک و سوخته در یک سری از درختان پسته بصورت پراکنده مشاهده شد. عمدتا علائم رنگ پریدگی برگها با حاشیه سوخته و خشک شده در درختان پسته می تواند بیانگر سه حالت شوری بالای خاک، کمبود پتاسیم، آلودگی به نماتد گره ریشه و یا توام بودن آنها با یکدیگر باشد. با توجه به در دسترس بودن آنالیز آب و خاک این باغ، پس از حفر چاله های متعدد در اطراف ریزوسفر و مشاهده ریشه ها مشخص شد که این باغ آلودگی شدید به نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne (root-knot nematode یا مولد غده دارد. این نماتد با تغذیه از ریشه ها سبب تغییر ساختار آنها، ایحاد غده و کم شدن جذب مواد توسط آنها می گردد. با توجه به تشخیص کارشناس مبنی بر آلودگی باغ به نماتد مولد گره ریشه، نمونه خاک برای بررسی دقیق تر از تعدادی درختان نمونه برداری و به آزمایشگاه ارسال  شده. با توجه به نتایج آزمایشگاه و تشخیص کارشناس گیاهپزشک، آلودگی شدید باغ پسته به نماتد مولد گره ریشه مورد تایید قرار گرفت و روش های مدیریتی برای کنترل جمعیت بالای نماتد مولد گره ریشه با همکاری متخصصین گیاهپزشکی مرسین کشت در دستور کار قرار داده شد. بازدید های دوره ای از این باغ نیز همچنان در حال انجام است و با توجه به آزمایشهای بعدی میزان جلوگیری از رشد جمعیت نماتد، کنترل شده و مورد رضایت باغدار قرار گرفته است.

آب منطقه و کیفیت آب»» آب دارای آنالیز – EC متوسط  
نوع خاک»»  رسی-شنی 
اقلیم منطقه»» گرم و خشک
رطوبت»» متوسط و پایین
نیاز به زهکشی»» دارد و زهکشی ضعیف 
جهت وزش باد و شدت آن»» شرق به غرب
شیب زمین»» ندارد
دارای آفات شاخص»» کنه
دارای بیماری های گیاهی شاخص»» می باشد: نماتد+قارجهای پوسیدگی ریشه
دارای علف های هرز غالب»» می باشد: دم روباهی+پنیرک+فرفیون+کهور

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ با کلیک روی ستاره به آن امتیاز دهید!

(بالاترین امتیاز ستاره از سمت چپ)

2 ratings4.5/5

خانهمقالاتفروشگاهمشاوره
0