بوته میری

بازدید و مشاوره گلخانه زینتی در تهران-شهریار (روستای رزکان)

بازدید گیاهپزشکی حرفه ای تیم ما 

بازدید و مشاوره گلخانه تولید گیاهان زینتی در روستای رزکان شهریار  

50%

پیشرفت پروژه

60%

کنترل بیماری در طول رشد

50%

کارشناسی های دوره ای

100%

بررسی آفات و بیماری های

95%

رضایت کارفرما از ما

گلخانه زینتی شهریار
گلخانه زینتی تهران شهریار
plant protection greenhouse

گزارش بازدید گلخانه 

طی درخواستی مبنی بر اعزام کارشناس در سایت مرسین کشت برای خشک شدن ناگهانی گلهای زینتی در یک گلخانه، هماهنگی های لازم برای اعزام گیاهپزشک انجام شده و تیم گیاهپزشکی مرسین کشت با تجهیزات تشخیصی در محل گلخانه واقع در رزکان فردیس حاضر شدند. در طی بازدید از گلخانه 2500 متری تولید گیاهان زینتی توسط کارشناس گیاهپزشک و تغذیه مرسین کشت مشاهده شد که برخی از گیاهان زینتی در اثر آلودگی به قارچ دچار پوسیدگی طوقه شده و در نهایت از بین رفته اند. براساس تشخیص کارشناس توصیه های لازم در خصوص بهینه کردن شرایط کاشت از جمله رطوبت و دما، تکثیر و نگه داری گیاهان مانند میزان آبیاری و برنامه غذایی و نحوه کنترل، درمان و جلوگیری از توسعه بیماری گیاهی مشاهده شده به گلخانه دار محترم ارائه شد و با توجه به حساسیت این موضوع قرار بر این شد تا از تمامی مراحل کار تصویربرداری صورت گرفته و برای تیم مرسین کشت جهت تائید ارسال شود. همچنین از خاک و آب این گلخانه آنالیز انجام خواهد گرفت تا در بررسی های دقیق تر به روش های کنترل این عارضه کمک شود. 

بازدید های دیگر را هم ببینید 

بازدید گیاهپزشکی باغ گردو منطقه محمد شهر

بازدید گیاهپزشکی باغ پسته در اختر اباد استان مرکزی

آب منطقه و کیفیت آب»» آب بدون آنالیز
نوع خاک»» بستر کشت
اقلیم منطقه»» معتدل
رطوبت»» متوسط 
نیاز به زهکشی»» دارد مناسب بود
جهت وزش باد و شدت آن»»  –
شیب زمین»» ندارد
دارای آفات شاخص»» کنه
دارای بیماری های گیاهی شاخص»» می باشد: قارج پوسیدگی ریشه
دارای علف های هرز غالب»» ندارد

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ با کلیک روی ستاره به آن امتیاز دهید!

(بالاترین امتیاز ستاره از سمت چپ)

1 rating1/5

گیاهپزشکی Mersin kesht

مشاوره گیاهپزشکی گلخانه خیار در کرج-نظرآباد (روستای شیخ حسن)

بازدید گیاهپزشکی حرفه ای تیم ما 

بازدید گلخانه خیار در شهرستان نظرآباد روستای شیخ حسن   

100%

پیشرفت پروژه

95%

کنترل بیماری در طول رشد

100%

کارشناسی های دوره ای

100%

بررسی آفات و بیماری های

95%

رضایت کارفرما از ما

کود آهن کلاته گرین ویت green vit

کود آهنی با کیفیت و مقرون بصرفه

 

گیاهپزشکی Mersin kesht
Cucumber greenhouse بوته میری جالیز
بوته میری جالیز

گزارش گلخانه خیار

در طی بازدید از گلخانه تولید خیار به مساحت 5000 متر مربع در نظرآباد توسط کارشناسان مرسین کشت مشاهده شد که حدود 15 درصد از بوته های خیار در اثر بیماری بوته میری ناشی از قارچ بیماریزای گیاهی بطور کامل پژمرده و همچنین بیماری درحال توسعه می باشد. این قارچ یکی از بیماری های بسیار مهم در کشت های خیار بوده و می تواند در صورت عدم رسیدگی باعث ازبین رفت کلی کشت و ضرر اقتصادی فراوان شود. همچنین این کشت از نظر شرایط محیطی و تغذیه ای که ممکن بود از نظر گلخانه دار به دور باشد بررسی گردید و پس از اندازه گیری پارامترهای مختلف، میزان بهینه موارد به گلخانه دار ارائه شد. براساس تشخیص کارشناس گیاهپزشکی در مورد نوع قارچ بیماری زای گیاهی دستورالعمل های لازم در مورد نحوه کنترل، درمان و جلوگیری از توسعه بیماری گیاهی مشاهده شده و نیز بهبود شرایط گلخانه برای رشد بهتر گیاه و کاهش شدت آلودگی از جمله میزان آبیاری، رطوبت و دمای گلخانه و تغذیه گیاهان به گلخانه دار محترم ارائه شد. خوشبختانه تنها پس از 5 روز بر اساس اظهارات مشتری، بیماری کاملا کنترل شده و بوته جدیدی را درگیر نکرده بود.

بازدید های دیگر را هم ببینید 

بازدید گیاهپزشکی باغ گردو منطقه محمد شهر

بازدید گیاهپزشکی باغ پسته در اختر اباد استان مرکزی

آب منطقه و کیفیت آب»» آب دارای آنالیز و سالم
نوع خاک»»  لوم شنی
اقلیم منطقه»» گرم و خشک
رطوبت»» متوسط 
نیاز به زهکشی»» دارد مناسب بود
جهت وزش باد و شدت آن»»  –
شیب زمین»» ندارد
دارای آفات شاخص»» کنه
دارای بیماری های گیاهی شاخص»» می باشد: قارج پوسیدگی ریشه
دارای علف های هرز غالب»» ندارد

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ با کلیک روی ستاره به آن امتیاز دهید!

(بالاترین امتیاز ستاره از سمت چپ)

3 ratings5/5

خانهمقالاتفروشگاهمشاوره
0