درختان میوه

Pistachio in Akhtarabad, Markazi province

بازدید گیاهپزشکی باغ پسته در اختر اباد استان مرکزی

بازدید گیاهپزشکی حرفه ای تیم ما 

بازدید باغ پسته واقع در اختر آباد استان مرکزی    

50%

پیشرفت پروژه

55%

کنترل نماتد ریشه گرهی

100%

بررسی آفات و بیماری های

40%

کارشناسی های دوره ای

95%

رضایت کارفرما از ما

گیاهپزشکی باغ پسته در اختر اباد استان مرکزی
orchard Pistachio Plant Protection in Akhtarabad, Markazi Province
Pistachio nematode in Akhtarabad, Markazi province

 

گزارش باغ پسته آلوده به نماتد

در تاریخ نوزدهم مرداد 1400 تیم کارشناسان مرسین کشت برای بروز مشکل به وجود آمده در یک باغ اقتصادی 20 هکتاری و شکایت باغدار از خشک شدن درختان پسته واقع در استان مرکزی به محل باغ اعزام شدند. این باغ دارای ارقام اکبری و کله قوچی بوده و به شکل کاملا مهندسی احداث و نگه داری شده است. در بازدید از باغ با درختان پسته 14 ساله ای مواجه شدیم که علائم ضعف عمومی همراه با رنگ پریدگی برگها با حاشیه خشک و سوخته در یک سری از درختان پسته بصورت پراکنده مشاهده شد. عمدتا علائم رنگ پریدگی برگها با حاشیه سوخته و خشک شده در درختان پسته می تواند بیانگر سه حالت شوری بالای خاک، کمبود پتاسیم، آلودگی به نماتد گره ریشه و یا توام بودن آنها با یکدیگر باشد. با توجه به در دسترس بودن آنالیز آب و خاک این باغ، پس از حفر چاله های متعدد در اطراف ریزوسفر و مشاهده ریشه ها مشخص شد که این باغ آلودگی شدید به نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne (root-knot nematode یا مولد غده دارد. این نماتد با تغذیه از ریشه ها سبب تغییر ساختار آنها، ایحاد غده و کم شدن جذب مواد توسط آنها می گردد. با توجه به تشخیص کارشناس مبنی بر آلودگی باغ به نماتد مولد گره ریشه، نمونه خاک برای بررسی دقیق تر از تعدادی درختان نمونه برداری و به آزمایشگاه ارسال  شده. با توجه به نتایج آزمایشگاه و تشخیص کارشناس گیاهپزشک، آلودگی شدید باغ پسته به نماتد مولد گره ریشه مورد تایید قرار گرفت و روش های مدیریتی برای کنترل جمعیت بالای نماتد مولد گره ریشه با همکاری متخصصین گیاهپزشکی مرسین کشت در دستور کار قرار داده شد. بازدید های دوره ای از این باغ نیز همچنان در حال انجام است و با توجه به آزمایشهای بعدی میزان جلوگیری از رشد جمعیت نماتد، کنترل شده و مورد رضایت باغدار قرار گرفته است.

آب منطقه و کیفیت آب»» آب دارای آنالیز – EC متوسط  
نوع خاک»»  رسی-شنی 
اقلیم منطقه»» گرم و خشک
رطوبت»» متوسط و پایین
نیاز به زهکشی»» دارد و زهکشی ضعیف 
جهت وزش باد و شدت آن»» شرق به غرب
شیب زمین»» ندارد
دارای آفات شاخص»» کنه
دارای بیماری های گیاهی شاخص»» می باشد: نماتد+قارجهای پوسیدگی ریشه
دارای علف های هرز غالب»» می باشد: دم روباهی+پنیرک+فرفیون+کهور

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ با کلیک روی ستاره به آن امتیاز دهید!

(بالاترین امتیاز ستاره از سمت چپ)

2 ratings4.5/5

صبا شهر شهریار مرسین کشت گیاهپزشکی

بازدید گیاهپزشکی باغ درختان میوه هسته دار صبا شهر شهریار

بازدید گیاهپزشکی حرفه ای تیم ما 

باغ درختان میوه هسته دار صبا شهر شهریار

55%

پیشرفت پروژه

60%

کنترل بیماری پوسیدگی ریشه

100%

بررسی آفات و بیماری های

60%

کارشناسی های دوره ای

97%

رضایت کارفرما از ما

بازدید گیاهپزشکی باغ درختان میوه هسته
باغ درختان میوه هسته
بازدید گیاهپزشکی باغ درختان میوه هسته صبا شهر

گزارش باغ درختان میوه هسته دار

پیرو تماس تلفنی مشتری عزیز مبنی بر وجود مشکل در باغ ایشان، تیم کارشناسی مرسین کشت به محل باغ واقع در صباشهر استان تهران مراجعه کردند. پس از بررسی های تخصصی و براساس مشاهده میدانی و نتایج حاصل از آزمایش قارچ شناسی کلینیک گیاهپزشکی مرسین کشت که از قبل آماده شده بود، درختان هسته دار این باغ بخصوص گوجه سبز، هلو، شلیل و زردآلو به شدت آلوده به بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه در اثر قارچ بیماریزا فیتوفتورا بوده بطوری که اغلب درختان باغ به شدت تحت تنش بیماری بوده و از وضعیت نامناسبی برخوردار هستند. علائم این بیماری به شکل پوسیدگی ناحیه طوقه و نیز ایجاد صمغ در آن ناحیه خود را بروز داده و به تدریج باعث ضعف درخت و در نهایت خشک شدن آن می گرددو ممکن است علائم این بیماری با سایر بیماری های ریشه و یا کرم سفید ریشه اشتباه گرفته شود که برای این منظور حتما بایستی به گیاهپزشک مجرب رجوع نمود. با توجه به شدت آلودگی، کنترل بیماری در این باغ نیاز به یک برنامه مدیریتی دوره ای و بلند مدت دارد که توسط کارشناسان گیاهپزشک مرسین کشت توصیه های لازم برای کنترل بیماری به باغدار محترم ارائه گردید و همچنان در حال انجام است. طی بازدید های آتی مشخص شد که شدت توسعه این بیماری کمتر شده و همچنان روش های درمانی در حال انجام است.

بازدید های دیگر را هم ببینید

بازدید گیاهپزشکی باغ گردو منطقه محمد شهر

بازدید گیاهپزشکی شهرک باغ ویلایی

آب منطقه و کیفیت آب»» آب دارای آنالیز – کیفیت متوسط
نوع خاک»»  لومی رسی
اقلیم منطقه»» معتدل
رطوبت»» دارد
نیاز به زهکشی»» دارد و زهکشی ضعیف بود
جهت وزش باد و شدت آن»» شمال به جنوب
شیب زمین»» ندارد
دارای آفات شاخص»» کنه+شته+حشرات پوست خوار
دارای بیماری های گیاهی شاخص»» می باشد: فیتوفترا
دارای علف های هرز غالب»» می باشد: دم روباهی 

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ با کلیک روی ستاره به آن امتیاز دهید!

(بالاترین امتیاز ستاره از سمت چپ)

1 rating5/5

شانکر ناتراسیا

بازدید گیاهپزشکی باغ گردو منطقه محمد شهر 

بازدید گیاهپزشکی حرفه ای تیم ما 

باغ گردو در منطقه محمد شهر 

85%

پیشرفت پروژه

95%

کنترل بیماری ناتراسیا

90%

بررسی آفات و بیماری های باغ های همجوار

80%

کارشناسی های دوره ای

97%

رضایت کارفرما از ما

Canker Natrasia شانکر ناتراسیایی گردو
Canker Natrasia شانکر ناتراسیایی گردو
Canker Natrasia شانکر ناتراسیایی گردو

گزارش باغ گردو

باغ گردو مذکور واقع در بلوار پدر محمدشهر، یک باغ جدید الاحداث با نهال های گردو رقم چندلر 3 ساله می باشد. این باغ به شکل کاملاً مهندسی احداث شده، بستر سازی و فواصل ایده آل برای کشت گردو چندلر در آن رعایت شده و دارای آبیاری تحت فشار قطره ای است. درختان گردو این باغ به دلیل مجاورت با باغ گردویی که بر اثر بیماری ناتراسیا خشک و رها شده است به شدت تحت تاثیر این بیماری قارچی قرار داشت و توسط باغ دار به تیم مجرب گیاهپزشکی مرسین کشت سپرده شد. درختان گردو جوان به این بیماری بسیار حساس بوده و موجب خشک شدن شاخه ها و کل نهال می گردد. براساس توافق صورت گرفته این باغ بصورت دوره ای توسط کارشناس متخصص گیاهپزشکی ما ویزیت شده و روش های مدیریتی برای کنترل و جلوگیری از توسعه بیماری و نیز تقویت درختان گردو با برنامه غذایی مناسب در دستور کار می باشد. خوشبختانه با روش های نوین و برنامه های مدون ارائه شده توسط کارشناسان ما و نیز پیگیری مجدانه صاحب باغ، اکنون درختان در وضعیت بسیار بهتری به سر می برد.

آب منطقه و کیفیت آب»» آب دارای آنالیز – شفاف
نوع خاک»» بستر کشت+ لومی رسی
اقلیم منطقه»» معتدل
رطوبت»» دارد
نیاز به زهکشی»» نداشت
جهت وزش باد و شدت آن»» شمال به غرب به شرق
شیب زمین»» ملایم
دارای آفات شاخص»» کرم خراط با یک نسل در سال+کنه
دارای بیماری های گیاهی شاخص»» می باشد: ناتراسیا
دارای علف های هرز غالب»» می باشد: قیاق+دم روباهی 

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ با کلیک روی ستاره به آن امتیاز دهید!

(بالاترین امتیاز ستاره از سمت چپ)

3 ratings5/5

روش اجرای چالکود درختان میوه + ترکیبات چالکود

📝 خلاصه 📝

با توجه به فقیر بودن خاک های زراعی و باغی در ایران از نظر موادآلی و عناصر غذایی و بهره برداری نامناسب، کود دهی امری ضروری برای بهبودی رشد گیاهان و افزایش باردهی می باشد.

روش اجرای چالکود درختان میوه + ترکیبات چالکود

Method of Digging Fruit Trees Fertilizer Burying Fertilizer Compounds

فهرست این مقاله

🔴 مقدمه 🔴

🔴 چالکود چیست؟

🔴 چه کودی برای چالکود درختان میوه مناسب است؟

🔴 مزایای چالکود

🔴 میزان مصرف چالکود

🔴 زمان مناسب چالکود و تکرار آن

🔴 نحوه انجام چالکود

🔴 جمع بندی

⁉️ سوالات متدوال شما+پاسخ 

🔰 مقالاتی که شاید مایل به خواندن آنها باشید

🔰 بازدید های تیم ما

 مطالعه این مقاله بیشتر از 13 دقیقه وقتتو نمی گیره

🎧 پادکست نکات چالکود را از زبان دکتر روشن بخش بشنوید 🎧

🔷🔷 مقدمه

با توجه به فقیر بودن خاک های زراعی و باغی در ایران از نظر موادآلی و عناصر غذایی و بهره برداری نامناسب، کود دهی امری ضروری برای بهبودی رشد گیاهان و افزایش باردهی می باشد. در فصل پاییز درختان میوه پس از یک فصل باردهی نیازمند یک دوره استراحت و تجدید قوا برای رشد و نمو و باردهی برای سال رویشی آتی می باشند. اقدامات باغی در این دوره (فصل پاییز و زمستان) نقش بسزایی در میزان رشد و باردهی درختان میوه خواهد داشت. از اینرو یکی از اقدامات مهم در باغات در فصل پاییز و زمستان کود دهی به روش چالکود می باشد. اگر مایل هستید با چالکود بصورت اصولی آشنا شوید تا انتهای مقاله همراه ما باشید.

🔑 چالکود چیست؟

به روش کود دهی که در آن کود آلی یا شیمیایی بصورت قرار گرفتن در داخل چاله در اختیار درختان قرار می گیرند، چالکود می گویند. یکی از اشتباهات رایجی که توسط باغداران در کودهی باغات صورت می گیرد پخش سطحی کود روی خاک و بیل زنی آن می باشد. در این روش کود در سطح بالایی خاک قرار می گیرد درحالی که ریشه های درختان عمدتا در عمق پایین تری قرار دارند و دسترسی مناسبی به کود مصرفی ندارند، و مدت زمان طولانی لازم است که در اختیار درختان قرار گیرند. از سوی دیگر بخش عمده از این کودها در بخش سطحی خاک به جهت رشد علف های هرز و نیز آبیاری از بافت خاک و دسترسی درختان میوه خارج شده و باعث تحمیل هزینه مازاد به باغداران می گردد. از این جهت بهترین روش کود دهی برای درختان استفاده از روش چالکود می باشد.

اندازه گودال چالکود

🔑چه کودی برای چالکود درختان میوه مناسب است؟

بهترین روش برای تعیین کود مناسب چالکودی، انجام آنالیز خاک و برگ می باشد. بهترین زمان برای انجام آنالیز خاک پاییز بعد از خزان درختان و آنالیز برگ اوایل تابستان می باشد. براساس آنالیز خاک و پارامتر های تعیین شده در آن می توان نوع و مقدار کود های لازم برای تهیه ترکیب چالکود را مشخص کرد. بهترین ترکیب برای چالکود استفاده از کود دامی کاملا پوشیده به همراه کود های حاوی عناصر غذایی می باشد. این عناصر غذایی شامل ازت، فسفر، پتاسیم، گوگرد، آهن، روی ، منگنز، منیزیم و بور می باشد. تهیه ترکیب چالکودی می تواند به دو صورت انجام گیرد. در روش اول براساس آنالیز خاک مقدار از کود های نیتراتی (نیترات پتاسیم، نیترات کلسیم، نیترات آمونیوم) و سولفاتی (سولفات آهن، سولفات روی، سولفات منگنز)، بوریک اسید، مولبیدات سدیم، کود های کلاته ( کلات آهن و منیزیم) و گوگرد گرانوله یا بنتونیت دار با هم ترکیب و چالکود را تهیه می شود. این روش مناسبتر می باشد ولی نیازمند مهارت و هزینه و کار بیشتر می باشد. در روش دوم بدون انجام آنالیز خاک می توان از کود های چالکودی شرکتی آماده که حاوی تمامی عناصر فوق و اغلب بصورت گرانوله می باشند استفاده کرد. در صورت تمایل می توانید برای تهیه کود های چالکودی شرکتی به این صفحه مراجعه نمایید. اصولا ترکیب چالکود، حاوی درصد بیشتری از فسفر و پتاسیم نسبت به ازت می باشد. علت این امر این است که استفاده از درصد بالای از ازت در چالکود می تواند منجر به خارج شدن زود هنگام درخت از خواب زمستانه و اختلال در گل دهی و باردهی گردد. نکته مهم دیگر در چالکود استفاده از کود های دامی کاملا پوسیده به همراه کود های تغذیه ای می باشد. یکی دیگر از مشکلات رایج، صرفا فقط استفاده از کود دامی جهت کود دهی باغات می باشد. کودهای دامی دارای درصد پایینی از  عناصر غذایی می باشند که نمی تواند نیاز تغذیه ای درختان میوه را تامین کنند و کود های دامی به جهت دارا بودن درصد بالایی ماده آلی موجب بهیودی بافت و افزایش فعالیت میکروبی خاک می گردد. به همین جهت حتما در کنار کود دامی کاملا پوسیده از کود های تغذیه ای استفاده گردد.

🔑مزایای چالکود

🌱 افزایش رشد رویشی درختان در فصل رویشی آتی

🌱 افزایش گل دهی و باردهی درختان میوه

🌱 کاهش میزان و دفعات استفاده از کود های تغذیه ای در طول فصل رویشی

🌱 کاهش میزان علف هرز به جهت در دسترس نبود عناصر غذایی کافی برای آنها

🌱 افزایش کارایی و جذب کود های تغذیه ای استفاده شده

🌱 افزایش نفود پذیری آب به داخل خاک

🌱 افزایش مقاومت درختان با افات و بیماریهای گیاهی و شرایط نامساعد محیطی

چالکود ویژه

انواع کودهای مخصوص چالکود

🔑میزان مصرف چالکود

میزان مصرف چالکود به نتایج حاصل از آنالیز خاک، نوع خاک، سن درختان میوه بستگی دارد. در صورتی که خاک از نظر غذایی دچار کمبود شدید باشد میزان مصرف چالکود نیز به طبع بیشتر خواهد بود. در خاک های شنی به جهت آبشویی بیشتر عمدتا از مقدار بیشتری از کود های چالکودی استفاده می گردد. در مورد سن درختان نیز هرچه درخت های مسن تر باشند مقدار کودی مصرفی نیز بیشتر خواهد بود. توصیه می شود برای نهال های یکساله از چالکود استفاده نشود و از سال دوم به بعد از روش چالکود استفاده گردد. مقدار مصرف کود های چالکودی آماده شرکتی بسته به نسبت عناصر موجود در آن و  شرکت تولید کننده متفاوت می باشد که اغلب در روی بسته بندی محصول درج شده است. همانطور که اشاره شد چالکود ترکیب کود دامی با کود تغذیه ای است که توصیه می شود از نسبت 4 به 1 از کود دامی استفاده گردد. بطور مثال چهار کیلو کود دامی به همراه یک کود تغذیه ای.

جای چالگود

🔑نحوه انجام چالکود

جهت انجام چالکود، چاله های به قطر نیم متر و عمق نزدیک ریشه (بسته به سن درخت) در سایه انداز درخت حفر می شود. بخش عمده از جذب آب و عناصر غذایی توسط ریشه های که در سایه انداز درخت متمرکز شده اند صورت می گیرد که این ریشه ها حالت ظریف تر و مویی دارند. منظور از سایه انداز درخت زیر بیرونی ترین شاخه می باشد. در صورتی آبیاری بصورت قطره ای باشد بهترین محل حفر چاله نزدیک قطره چکان ها است. تعداد چاله های حفر شده می تواند 2 تا 6 عدد یا بصورت شیار دایره ای اطراف درختان میوه باشد. درصورتی که تعداد چاله های بیشتر چالکود نیز موثرتر می باشد که این مستلزم زمان، کار و هزینه بیشتر هست از اینرو برای کاهش هزینه توصیه می شود در صورتی که سن درخت زیر 4 سال دو چاله و بالای 4 سال چهار چاله حفر شود. نکته مهم اینکه در سال های بعد جهت تکرار چالکود چاله ها جدید در جهت مخالف چاله های قبلی حفر شود. عمق چاله ها باید نزدیک ریشه حدود 40 تا 60 سانتی متر باشد بطوری که در چاله حفر شده ریشه درختان قابل رویت باشد ولی باید توجه کرد هنگام حفر چاله به ریشه های اصلی صدمه وارد نشود. پس از حفر چاله ها، مقدار مورد نیاز کود دامی و تغذیه ای برای هر درخت محاسبه و کاملا باهم مخلوط و مقدار آن به تعداد چاله ها برای هر درخت تقسیط و در داخل چاله ها ریخته شود. نکته مهم اینکه کود مستقیما روی ریشه درخت ریخته نشود. پس از ریختن چالکود در چاله روی آن را با خاک کاملا پوشانده شود.

👥👥 برای مشاوره تماس بگیر!! 2-09020091290📞 09360493388📞

🔑نتیجه گیری

تجربه مرسین کشت نشان داده است که استفاده از چالکود تاثیر بسیار مطلوبی در رشد درختان میوه به ویژه گل دهی در نتیجه افزایش محصول دارد. از سوی دیگر توصیه می شود در کنار چالکود در فصل زمستان به کود دهی باغات در فصل رویش نیز توجه خاصی داشت که بتوان راندمان مطلوبی را در تولید محصولات باغی تجربه کرد. فراموش نکنید که درختان دارای تغذیه بهتر نسبت به آفات و بیماری ها مقاوم تر بوده و طول عمر بیشتر و مفید تری نیز دارند.

مقالاتی که شاید مایل به خواندن آنها باشید

بازدیدهای تیم ما 

خانهمقالاتفروشگاهمشاوره
0