انفوریک اسید مرسین کشت

اسید انفوریک چیست+مزایای استفاده در کشاورزی 🌿

📝 خلاصه 📝

👈اسید انفوریک ترکیبی اسیدی فوق العاده قوی با اسیدیته کمتر از 1 می باشد. این اسید حاوی نیتروژن و گوگرد به فرم سولفات (So4) است که موجب کاهش درصد آهک در خاک می گردد. هنگام استفاده از این اسید، در اثر کاهش اسیدیته خاک یون کلسیم آزاد و بصورت محلول در خاک در می آید و از سوی دیگر یون کلسیم جایگزین یون سدیم شده👉

🌿اسید انفوریک چیست و مزایای استفاده اسید انفوریک در کشاورزی🌿

شوری خاک یکی از معضلات مهم کشاورزی در ایران می باشد. با توجه به اینکه ریشه گیاهان عناصر غذایی را بصورت محلول در آب با استفاده از فشار اسمزی جذب می کنند، شوری خاک بیش از حد موجب افزایش مصرف انرژی در گیاه جهت غلبه بر فشار اسمزی بالا خاک ناشی از شوری می گردد. از اینرو در چنین شرایط با وجود آبیاری و کود دهی مناسب گیاه دچار تنش کم آبی و سو تغذیه می گردد. در خاک شور با وجود رشد گیاه، میزان تولید محصول بسیار کاهش می یابد. علاوه بر این خاک کشاورزی اغلب مناطق ایران بصورت قلیایی و آهکی می باشد که اسیدیته بالای خاک و درصد بالای آهک موجب کاهش رشد گیاه و کاهش کیفیت و کمیت محصول می گردد. بهترین دامنه اسیدیته خاک برای جذب عناصر غذایی در گیاه بین 5/5 تا 6/5 می باشد بنابراین اسیدیته بالا یا قلیایی بودن خاک موجب کاهش عناصر غذایی از جمله آهن (آهن حرفه ای فرواکتیو) و روی (روی نمسیس با اثر فوری) می گردد. یکی از روش های آسان و مقرون به صرفه جهت کاهش اسیدیته، آهک و شوری خاک استفاده از اسید انفوریک می باشد.

محصولات ضد شوری

اسید انفوریک چیست؟

اسید انفوریک ترکیبی اسیدی فوق العاده قوی با اسیدیته کمتر از 1، این اسید حاوی نیتروژن و گوگرد به فرم سولفات (So4) است که موجب کاهش درصد آهک در خاک می گردد. هنگام استفاده از این اسید، در اثر کاهش اسیدیته خاک یون کلسیم (کود کلسیم بالای نمسیس) آزاد و بصورت محلول در خاک در می آید و از سوی دیگر یون کلسیم جایگزین یون سدیم شده و سولفات موجود در این اسید با سدیم وارد واکنش و بصورت سولفات سدیم در می آید. سولفات سدیم محلول در آب بوده و با آبیاری و یا جریان آبی حاصل از نزولات آسمانی از خاک اطراف ریشه گیاه خارج و به عمق بیشتر منتقل می گردد و بدین ترتیب شوری خاک اطراف ریزوسفر ریشه بطور موثری کاهش می باشد. جهت کاهش شوری خاک در فصل بایستی در چندین مرحله از اسید انفوریک مورد استفاده قرار گیرد. نکته مهم دیگر در کنترل و کاهش شوری خاک استفاده از آب شیرین (شوری کم) جهت آبیاری می باشد. غالبا بین شوری خاک و شوری آب آبیاری در یک منطقه رابطه ای نزدیک وجود دارد. در صورت شوری بالای آب بایستی آب با شوری کمتر جایگزین و یا از فیلتر های برای کاهش آب آبیاری بخصوص در سیستم تحت فشار استفاده گردد.  

همچنین اسید انفوریک با کاهش اسیدیته خاک و شکستن برخی از پیوند های موجود در ذرات خاک موجب پوکی و افزایش خلل و فرج در خاک شده و در نهایت موجب افزیش میزان اکسیژن در دسترس ریشه و افزایش فعالیت میکروبی مفید در خاک می گردد. در اثر افزایش فعالیت میکروبی (میکروب خاکتو با این کود اضافه کن) در خاک یکسری ترکیباتی توسط این فعالیت میکروبی تولید می شود که موجب تثبیت بهتر فسفر و گوگرد در خاک و تعدیل اسیدیته خاک می شود. استفاده از اسید انفوریک علاوه بر تامین دو عنصر پرمصرف نیتروژن و گوگرد در گیاه به دلیل کاهش اسیدیته خاک بصورت پایدار موجب افزایش دسترسی ریشه های گیاه به عناصری مانند روی و آهن می گردد. این اسید با آزاد سازی فسفر تثبیت شده در خاک، میزان فسفر در دسترس ریشه را افزایش داده که این عنصر موجب تحریک رشد ریشه و افزایش حجم ریشه (معجزه گر ریشه رو ببین!!) در گیاه می گردد.

nphoric acid

یکی از مزایای اسید انفوریک در مقایسه با اسید سولفوریک، استفاده آسان و بی خطر اسید انفوریک می باشد این اسید برخلاف اسید سولفوریک خاصیت خوردگی و سوختگی ندارد و از سوی دیگر به دلیل آبشویی کمتر در خاک تاثیر پایدارتری دارد. اسید انفوریک با کاهش سختی لایه های خاک موجب افزایش نفوذپذیری آب در خاک، کاهش هدر رفت آب و تحریک و سهولت رشد ریشه گیاه می شود. اسید انفوریک را می توان به آسانی در انواع سیستم آبیاری اعم از غرقابی یا تحت فشار استفاده کرد بطوری که استفاده از اسید انفوریک در سیستم تحت فشار موجب کاهش و جلوگیری از انسداد نازل ها در اثر رسوبات موجود در آب می گردد.

🔶🔶یکی از مزایای عالی انفوریک اسید، خنثی کردن بی کربنات موجود در آب می باشد. بی کربنات موجود در آب موجب کاهش جذب عناصری مانند آهن، منگنز و روی در گیاه و در نهایت اختلال در فرایند های فیزولوژیکی گیاه و درنهایت کاهش محصول می گردد🔶🔶

💡مزایای اسید انفوریک

⬅️کاهش اسیدیته خاک بصورت پایدار

⬅️کاهش میزان آهک در خاک

⬅️افزایش خلل و فرج و نفوذپذیری خاک

⬅️تامین نیتروژن و گوگرد مورد نیاز گیاهان

⬅️سهولت دسترسی گیاه به عناصری مانند آهن، روی و فسفر

⬅️خنثی کردن بی کربنات 

⬅️جلوگیری و رفع انسداد نازل ها در سیستم آبیاری تحت فشار

💡میزان و نحوه مصرف اسید انفوریک

اسید انفوریک را می توان در تمامی دوره رشد گیاه و فصل پاییز و زمستان در محصولات زراعی، باغی و صیفی و سیزیجات مورد استفاده قرار داد. برای کاهش اسیدیته و آهک خاک بایستی در چندین مرحله در طول سال از اسید انفوریک استفاده کرد. استفاده از اسید انفوریک در اواخر پاییز یا اوایل زمستان در کاهش شوری و آهک خاک موثرتر می باشد. بهترین زمان مصرف در باغات میوه دو هفته قبل از گل دهی، بعد از تشکیل میوه، هنگام بلوغ میوه و بعد از برداشت میوه  و در مزارع هنگام ساقه دهی، قبل از تشکیل سنبل و هنگام پر شدن دانه می باشد. میزان مصرف اسید انفوریک در کشت زراعی و باغی بسته به میزان شوری و درصد آهک خاک 20 تا 40 لیتر در هکتار می باشد.

🔴مقدار اسید انفوریک مورد نیاز برای کاهش اسیدیته آب (5/5 تا 6 pH:)، 1/0 تا 2/0 لیتر در متر مکعب آب (1000 لیتر) و برای خنثی سازی بی کربنات آب بسته به میزان بی کربنات براساس جدول زیر می باشد🔴 

انفوریک اسید

جمع بندی

شوری و درصد بالای آهک در خاک یکی از عوامل محدود کننده در رشد گیاه و موجب کاهش کمیت و کیفیت محصول می باشد. اسید انفوریک یکی از ترکیباتی موثر جهت کاهش شوری و آهک خاک می باشد. علاوه بر این استفاده از اسید انفوریک موجب خنثی سازی بی کربنات در آب آبیاری می گردد. اخیرا استفاده از اسید انفوریک مورد توجه کشاورزان قرار گرفته که در مقایسه با اسید سولفوریک، کاربرد آسانتر و بی خطر و تاثیر پایدارتری دارد.

📌 سوالات متدوال شما+پاسخ 📌

🔻 آیا می توان برای کاهش اسیدیته خاک به جای اسید سولفوریک از اسید انفوریک استفاده کرد؟

بله اسید انفوریک در مقایسه با اسید سولفوریک تاثیر پایدار تر و استفاده آن آسانتر، بی خطر و خاصیت سوختگی ندارد.

🔻میزان مصرف اسید انفوریک در کشت گلخانه چقدر است؟

اسید انفوریک در گلخانه بسته به نوع کشت بایستی براساس انالیز آب و خاک استفاده گردد ولی بطور کلی در هر 1000 متر مربع 1 تا 2 لیتر استفاده می شود.

🔻استفاده از اسید انفوریک در خنثی کردن بی کربنات موثره؟

بله اسید انفوریک موجب کاهش درصد بی کربنات در آب آبیاری می شود.

🔻مقدار مصرف اسید انفوریک برای کشت صیفی جات چقدره؟

میزان مصرف لسید انفوریک برای صیفی جات 20 تا 30 لیتر در هکتار می باشد.

🔻 ایا می توان اسید انفوریک را در یخ آب زمستانه استفاده کرد؟

بله بهترین زمان استفاده اسید انفوریک در یخ آب زمستانه می باشد.

توی مدیریت باغت موندی پس باما تماس بگیر!!

09020091290📞 09360493388📞

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ با کلیک روی ستاره به آن امتیاز دهید!

(بالاترین امتیاز ستاره از سمت چپ)

50 ratings4.1/5

فروت ست یا روی و بر چیست؟ + زمان و نحوه مصرف

📝 خلاصه 📝

یکی از راه های عملی افزایش نیتروژن ذخیره جوانه های گل و برگ در اواخر فصل رشد محلولپاشی فروت ست پس از برداشت میوه درختان هست. عنصر دیگر در ترکیب فروت ست بور می باشد از کارهای اصلی بور در گیاهان به ویژه درختان میوه، نقش آن در تشکیل میوه است. بور در ایجاد جوانه هاي گل، تولید دانه گرده و (…)

فروت ست یا روی و بر چیست؟ + زمان و نحوه مصرف

What is fruitset or zinc or boron time and method of using

فهرست این مقاله

🔴 مقدمه 🔴

🔴 نقش اجزا و عناصر اصلی فروت ست

🔴 عملکرد فروت ست در گیاه

🔴 نتیجه گیري و توصیه

🔴 جمع بندی

⁉️ سوالات متدوال شما+پاسخ 

🔰 مقالاتی که شاید مایل به خواندن آنها باشید

🔰 بازدید های تیم ما

 مطالعه این مقاله بیشتر از 10 دقیقه وقتتو نمی گیره

🎧 پادکست نکات چالکود را از زبان دکتر روشن بخش بشنوید 🎧

🔷🔷 مقدمه

فروت ست یک ترکیب کودی و محلول در آب شامل عناصر ضروري، نیتروژن (ازت)، روی و بور (بُر) هست، که به صورت محلول پاشی برگ استفاده و در تشکیل میوه بیشتر برای فصل بعدی رشد گیاهان نقش مهمی دارد. در واقع مرحله شروع تشکیل میوه را فروت‌ست می نامند و ترکیبی که در این مرحله به کمک گیاه می آید نیز به نام همین مرحله بسیار مهم نامیده شده است. فروت ست را با اسید آمینه ها، آهن و سایر کودهای ریزمغذی‌ (میکرو) نیز ترکیب کرده اند که کمک بیشتری به، افزایش میزان میوه دهی، درصد گل دهی و افزایش عملکرد سال آینده درختان داشته باشد. معرفی ما به شما کود فروت ست به همراه عصاره جلبک گرین هاس ایتالیاست

🔻🔻🔻🔻

فروت ست چیست

❇️❇️ نقش اجزا و عناصر اصلی فروت ست

در این ترکیب نیتروژن در ساخت تعدادي از ترکیبات عمومی و مهم گیاهی مانند اسیدهاي آمینه و پروتئین ها (هاروست ایکس گرین غنی از هر دو ترکیبه خودتون ببینید!) نقش دارد. همین طور این عنصر 2 تا 4 درصد وزن کلی گیاهان را تشکیل داده. در بیشتر موارد کمبود نیتروژن مهم ترین عامل محدود کننده رشد هست، پس مدیریت مصرف نیتروژن می تواند بیشترین تأثیر را در افزایش عملکرد محصول داشته باشد. نیتروژن مصرفی گیاه در اوایل فصل بهار، بیشتر به رشد رویشی سرشاخه ها اختصاص پیدا می کند اما نیتروژن مصرفی در آخر فصل رشد بیشتر در پوست ریشه ها و تنه درختان می رود و مقدار کمی هم به جوانه هاي در حال رشد منتقل می شود و در این مناطق ذخیره هم می شود. یکی از راه های عملی افزایش نیتروژن ذخیره جوانه ها گل و برگ در اواخر فصل رشد محلولپاشی فروت ست پس از برداشت میوه درختان هست. عنصر دیگر در ترکیب فروت ست بور می باشد از کارهای اصلی بور در گیاهان به ویژه درختان میوه، نقش آن در تشکیل میوه است. بور در ایجاد جوانه هاي گل، تولید دانه گرده و رشد لوله گرده درختان میوه نقش اساسی دارد. بیشتر گیاهان در کمبود متوسط بور، علائم ظاهري خاصی نشان نمی دهند و تنها علائم کمبود بور کاهش تشکیل میوه می باشد که محلولپاشی با فروت ست بعد از برداشت میوه ها می تواند عملکرد درختان میوه را در سال بعد به طور چشم گیری افزایش دهد.

نکته: محلولپاشی فروت ست مخصوصا بعد از برداشت محصول سنگین یا گذر از بهاری سرد که محدود کننده رشد براي دانه گرده و گرده افشانی به حساب می آید، بسیار مؤثر خواهد بود.

فروت ست چه کاربردی دارد

عنصر مهم دیگر در فروت ست روی هست (برای رفع فوری کمبود روی، لینکو لمس کن). کمبود روي شایع ترین و محدود کننده ترین عنصر در تولید میوه درختان میوه در جهان و ایران هست محلولپاشی تنهایی بدون عناصر نیتروژن و بور اثر موقتی دارد و تأثیر چندانی هم در افزایش جوانه هاي گل در بهار سال بعد نداشته در صورتی که روی به همراه نیتروژن و بور که همان فروت ست هست اگر قبل از ریزش برگ ها در پاییز استفاده شود، سریعاً توسط برگ ها جذب و به جوانه هاي گل انتقال می یابد و نیاز جوانه هاي گل را در سال بعد را تأمین می کند و در نهایت باعث افزایش تشکیل میوه در درختان خواهد شد.

fruitset

❇️❇️ عملکرد فروت ست در گیاه

محلولپاشی فروت ست بعد از برداشت میوه باعث می شود که عناصر نیتروژن، بور و روی از برگ های در حال ریزش خارج و در اندام های پوست و ریشه منتقل و ذخیره شود و این عناصر در سال بعدی رشد و وقتی گیاه در مرحله گلدهی قرار دارد دوباره از پوست و ریشه خارج و به سمت جوانه های گل و برگ برمی گردند، این برگشت عناصر نیتروژن روی و بور حدود دو هفته بعد از گلدهی به اوج خودش می رسد. از فروت ست براي اصلاح و بهبود مدیریت و راندمان مصرف کودهاي نیتروژنی که در طول فصل رشد در باغ ها نیز خواهد شد و به طور واقعی منجربه افزایش راندمان مصرف کودهای دیگر، راندمان عملکرد و همچنین کاهش مصرف بی رویه کودها در باغ ها خواهد شد همین طور سود حاصل از این کاهش مصرف باعث کاهش هزینه تولید و افزایش تشکیل میوه، افزایش عملکرد و بهبود کیفیت بهتر میوه هاي تولیدي است که می تواند به جیب باغدار برگردد. به طور کلی فروت ست زمانی که در مدیریت با برنامه کودی درست استفاده شود از کاهش تشکیل میوه، عملکرد پایین در واحد سطح جلوگیری به عمل می آورد.

نکته: زمان محلول پاشی در درختان میوه بسته به نوع گیاه و مدل استفاده متفاوت است برای مثال در درختان هسته دار مانند هلو بهترین زمان محلول پاشی با فروت ست بلافاصله بعد از برداشت میوه هست و در درختان دانه دار مانند سیب بهترین زمان هنگامیست که 20 درصد برگ ها زرد شده باشند. در مدل دیگر استفاده از فروت ست بهترین زمان برای محلولپاشی در نوبت اول بلافاصله پس از برداشت میوه و در نوبت دوم در زمان تورم جوانه‌ها در ماه اسفند و بهار است.

Fruitset

❇️❇️ نتیجه گیري و توصیه

برگ هاي درختان میوه خزان دار در اواخر فصل رشد و پس از برداشت قادرند بخش قابل توجهی از نیتروژن، روي و بور محلولپاشی شده توسط فروت ست را جذب کنند. جذب نیتروژن و بور سریع تر از روی رخ می دهد و جذب روی تا پایان ریزش برگ ها همچنان ادامه دارد در حالی که جذب نیتروژن و بور در همان روزهای ابتدایی بعد از محلول پاشی انجام می گیرد. در کل استفاده از فروت ست هنگامی که 10 تا 20 درصد برگ ها در پاییز زرد شده اند بهترین عملکرد را دارد. در زمستان نیز این عمل بایستی هنگام تورم جوانه ها انجام شود. برای تشخیص تورم جوانه ها می توانید به تلاش برگ و گل برای خروج از جوانه و پولکی شدن سطح آن توجه کنید. دقت کنید که استفاده از محلول فروت ست بر روی غنچه ها و گل ها ممکن است سبب ریزش و از بین رفتن گل ها شود. نتایج اجرای درست و به موقع فروت‌ست، افزایش گرده افشانی، درصد گل، بالا رفتن میزان میوه، میزان عملکرد و افزایش مقاومت به سرماست و گیاه برای تبدیل شکوفه به میوه ی بیشتر و افزایش میزان جوانه های گل به آن نیاز دارد. نکته بسیار مهم این است که رشد بهتر و بیشتر اولیه جوانه ها و تشکیل میوه در فصل بهار وابسته به ذخیره کردن عناصر مخصوصا نیتروژن، روی و بور در سال قبل است اما اگر محلولپاشی فروت ست را در پاییز انجام نداده اید می توانید اینکار را همزمان با تورم جوانه ها در بهار نیز انجام دهید.

🌱 حتما به زمان محلول پاشی دقت کنید (در زمان صبح یا بعد از ظهر).
🌱 فروت ست را با سموم و کودهای گوگرد دار مخلوط نکنید.
🌱 قبل از محلول پاشی از میزان املاح و pH آب مطلع باشید تا بهترین نتیجه حاصل شود.
🌱 برای تاثیر بهتر و جذب بیشتر، فروت ست را همراه با مویان استفاده نمایید.

سوالات متدوال شما عزیزان به همراه پاسخ

برای گیاهان زینتی که داخل خانه هست هم استفاده داره؟

بله این ترکیب فقط مخصوص گیاهان میوه دار و باغی نیست چون به جذب عناصر دیگر در گیاهان کمک می کند در تمامی گیاهان استفاده دارد

فقط باید محلول پاشی برگی انجام بدیم یا با آبیاری هم استفاده میشه؟

خیر برای استفاده کودآبیاری نیست و فقط باید در زمان مناسب بعد از برداشت و قبل از جوانه زنی برگ ها استفاده شود

چرا با گوگرد نباید استفاده کرد؟

چون عناصر فروت ست با گوگرد واکنش می دهند و اثر فروت ست رو از بین می برد

در درخت سیب فروت ست کمک میکنه سال آوری کند بشه؟؟

بله قطعا ، اگر فروت ست حاوی نیتروژن باشد اثر فوق العاده در کاهش سال آوری خواهد داشت

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ با کلیک روی ستاره به آن امتیاز دهید!

(بالاترین امتیاز ستاره از سمت چپ)

109 ratings3.5/5

خانهمقالاتفروشگاهمشاوره
0