عملکرد بالا

Calcium and potassium deficiency کمبود کلسیم و پتاسیم

علت بد شکلی میوه خیار+راهکارهای کاهش آن

خیار از پرمصرف ترین صیفی جات محسوب می شود که شکل ظاهری آن نقش مهمی در بازار پسندی و فروش آن دارد، بنابراین بدشکلی میوه خیار موجب کاهش کیفیت محصول و در نتیجه کاهش بازار پسندی و کاهش سود اوری آن می گردد. عوامل مختلفی می تواند (…)

مقدمه

خیار از جمله محصولاتی می باشد که در سال های اخیر به دلیل توسعه و ترویج گلخانه ها، تولید آن رو به افزایش بوده و با افزایش هزینه های تولید در سطح گلخانه بخصوص در کشت هیدروپونیک گلخانه داران سعی بر این دارند که افزایش کمی و کیفی محصول و زمان عرضه آنرا را بنحوه احسن مدیریت کنند. خیار از پرمصرف صیفی جات محسوب می شود که شکل ظاهری آن نقش مهمی در بازار پسندی و فروش آن دارد، بنابراین بدشکلی میوه خیار موجب کاهش کیفیت محصول و در نتیجه کاهش بازار پسندی و کاهش سود اوری آن می گردد. عوامل مختلفی می تواند در بدشکل شدن میوه خیار دخیل باشد که بطور خلاصه در زیر به آن اشاره شده است.

فروشگاه

عواملی که موجب بد شکلی خیار می شود

  • تنش های محیطی

تنش های محیطی از قبیل گرما، سرما، کم آبی می توانند موجب بد شکلی میوه خبار گردد. دمای بهینه برای رشد گیاه خیار 25 درجه سانتی گراد می باشد و دمای کمتر از 18 درجه سانتی گراد در زمان تشکیل گل، گرده افشانی و تشکیل میوه موجب بدشکلی و داسی شکل شدن میوه خیار می گردد. با توجه به اینکه اغلب ارقام خیار های گلخانه پارتنوکارپ بوده و نیاز به گرده افشانی ندارند، اما ارقام خیار مزرعه ای، دمای بالا موجب اختلال در گرده افشانی شده و در نهایت موجب بدشکلی میوه می گردد. شرایط نامساعد رطوبت بویژه در گلخانه می تواند عاملی دیگر در بد شکلی خیار باشد بطوریکه کاهش رطوبت گلخانه می تواند موجب بدشکلی و هلالی شکل شدن میوه خیار گردد. بنابراین مدیریت شرایط محیطی گلخانه از قبیل دما و رطوبت می تواند نقش مهمی کاهش بدشکلی میوه خیار و  افزایش کیفیت محصول خیار و در نهایت سود آوری بیشتر کشت این محصول داشته باشد.

  • کمبود عناصر غذایی

اغلب کمبود عناصر غذایی مهمترین علت بد شکلی میوه خیار بخصوص در کشت گلخانه و هیدروپونیک می باشد. کمبود یا بیشبود عناصری از قبیل ازت، پتاسیم، کلسیم و بور می تواند در بدشکلی میوه خیار دخیل باشد. ازت عنصری پرمصرف در گیاه می باشد که این عنصر بصورت متحرک بوده که علائم کمبود ابتدا بصورت زرد شدن برگهای مسن در پایین بوته ظاهر می گردد و در صورت عدم رفع این کمبود، علائم می تواند بصورت کوتاه و چاقی همراه با زردی در میوه خیار و گاهی بروز حالت زگیل مانند در روی ارقام حساس خیار نمایان گردد. از سوی دیگر مصرف بی رویه ازت بخصوص کود اوره می تواند موجب مسمومیت در گیاه شود که علاوه بر کاهش میزان گل دهی به دلیل تحریک رشد رویشی بیش از حد و نهایتا کاهش مقدار محصول، علائم این مسمومیت در میوه بصورت پیچ خوردگی و توخالی شدن میوه بروز می کند. پتاسیم یکی دیگر از عناصر پرمصرف و متحرک گیاه می باشد که کمبود آن بصورت قهوه ای شدن حاشیه برگها مسن و در میوه خیار بصورت تورم میوه در گلگاه میوه و چماقی شکل شدن یا اصطلاحا لامپی شدن خیار نمایان می گردد. از سوی دیگر کمبود عنصر کلسیم نیز می توانند در بدشکلی میوه خیار دخیل باشد، کلسیم عنصر کم مصرف و غیر متحرک بوده که کمبود آن علاوه بر کاهش مقاومت گیاه در برابر بیماریها و آفات، افزایش ریزش گل موجب تورم میوه در ناحیه دم و حالت دوکی شکل شدن میوه خیار می گردد. بور عنصر بسیار کم مصرف درگیاه می باشد با این وجود می تواند نقش کلیدی در فرایند های فیزیولوژیکی مانند تشکیل گل و باروری آن داشته باشد که در خیار کمبود بور باعث بروز نوارهای رنگ پریدگی نقره ای روی میوه به حالت زیپ مانند می شود. بنابرایت تغذیه مناسب نقش مهمی در کاهش عارضه بدشکلی در خیار دارد.با توجه تجربه ما اغلب بدشکلی مشاهده شده در محصول خیار به دلیل کمبود پتاسیم یا کلسیم می باشد که با برنامه ریزی منظم و دقیق تغذیه ای به راحتی می توان این مشکل را رفع کرد. برای جبران کمبود عناصر غذایی توصیه می شود در مراحل اولیه تشکیل میوه خیار از کود نیترات کلسیم در آب آبیاری استفاده شود. تجربه گروه مرسین کشت در بحث گلخانه ای نشان داده استفاده از نیترات کلسیم (شرکت پادنا) در آب آبیاری در چندین مرحله (بخصوص قبل از تشکیل گل و تشکیل میوه) و محلول پاشی کود کلسیم–بور (شرکت پادنای ایران و یا نمسیس پرینوا مکزیک)در زمان اولیه تشکیل میوه خیار و  استفاده از کود سولوپتاس یا کود NPK پتاس بالا مانند 36-12-12 فرمولایف نروژ در مراحل قبل از گل دهی و بعد از مرحله تشکیل میوه تاثیر فوق العاده ای در کاهش بدشکلی و افزایش کیفیت و کمیت محصول خیار دارد.

 

Nitrogen deficiency کمبود نیتروژن

Nitrogen deficiency کمبود نیتروژن

  • عوامل بیماریزا و آفات گیاهی

آفات مکنده مانند سفیدبالک، تریپس و کنه ها در اثر تغذیه از بافت نرم میوه خیار در مراحل اولیه تشکیل میوه موجب بدشکلی و پیچ خوردن میوه خیار می گردد. این آفات به تغذیه از بافت سلولی تازه و ظریف بخشی از  میوه در حال تشکیل، موجب تخریب این بافت ها شده در نتیجه اثر رشد سلولی بخش سالم میوه، میوه پیچ خورده و بصورت داسی شکل در می آید. گروه کیاهپزشکب مرسین کشت توصیه می کند در صورت عدم وجود یا جمعیت کم آفات، محلول پاشی منظم با صابون محلول پاشی تاثیر بسزایی در کنترل افات خواهد داشت و نیازی به مصرف سموم نخواهد بود و از سوی دیگر محصولی با کیفیت عالی و عاری از سموم تولید خواهد شد. اما در صورت مشاهده جمعیت بالا می توانید از ایمیداکلوپراید 1 در هزار یا انویدور نیم در هزار سمپاشی را انجام دهید. بیماری های ویروسی مانند ویروس موزاییک خیار می تواندموجب بدشکلی میوه خیار می گردد، بیماریهای ویروسی در درون آوند آبکش یا چوبی گیاه مستقر می باشند بنابراین بروز خسارت ناشی از این بیماری محتمل می باشد. باید توجه داشت که عمدتا منشا این بیماریهای ویروسی در خیار گلخانه ای از نشا های آلوده و یا کشت نشا در گلخانه های آلوده می باشد و از سوی دیگر  این بیماریهای ویروسی توسط شته ها، تریپس و سفیدک بالک می تواند منتقل شود. بنابراین تهیه بذر یا نشاء سالم می تواند نقش کلیدی در کاهش خسارت ناشی از بیماریهای ویروسی در خیار داشته باشد و همچنین کنترل ناقلین بیماری های ویروسی در جلوگیری از گسترش بیماری موثر می باشد.

Calcium and potassium deficiency کمبود کلسیم و پتاسیم

Calcium and potassium deficiency کمبود کلسیم و پتاسیم

 

محصول مرتبط: Nemesis کود کلسیم پرینوا نِمِسیس    

نتیجه گیری

خوش فرمی، استوانه ای و سبز بودن میوه خیار یکی از عوامل مهم در افزایش بازارپسندی و فروش این محصول محسوب می شود. عواملی مانند دما، رطوبت، تغذیه و افات و بیماری های گیاهی نقش مهمی در شکل ظاهری میوه خیار دارد. بنابراین مدیریت مناسب شرایط محیطی، تغذیه مناسب، کنترل آفات و بیماریهای گیاهی موجب افزایش کمیت و کیفیت محصول خواهد شد.

سوالات شما عزیزان+پاسخ

علت متورم شدن میوه خیار در گلگاه یا لامپی شدن آن چیه؟ و چطور این مشکل حل کنیم؟

عمدتا علت متورم شده میوه خیار در ناحیه گلگاه کمبود پتاسیم می باشد که توصیه می ود کود های پتاس بالا مانند 36-12-12 یا نیترات پتاسیم یا سولفات پتاسیم در اب آبیاری به مقدار 2 در هزار یا 10 کیلو در هکتار استفاده نماید.

علت دوکی شدن میوه خیار چیه؟

عمدتا علت دوکی شدن میوه خیار کمبود ازت، کلسیم یا هردو این دو می باشد. برای رفع کمیود این دو عنصر توصیه می شود از نیترات کلسیم پادنا 10 کیلو در هکتار در چند مرحله استفاده گردد.

علت پوک شدن داخل میوه خیار چیه؟

عمدتا علت پوک شدن یا اسفنجی شدن داخل میوه خیار استفاده بی رویه از کود های ازت بویژه اوره می باشد.

ما گلخانه کشت خیار داریم که خیار ها پیچ خورده و قسمت خم خورده حالت زبر و خشک و نقره ای رنگ دارد. عامل این مشکل چیه؟ چکار کنیم؟

با توجه به علائم توصیف شده احتمالا بدشکلی و علائم نقره ای رنگ در بخش خمیده میوه به دلیل خسارت ناشی از تغذیه ترپیس می باشد. برای کنترل تریپس توصیه می شود از ترکیب سم ایمیداکلوپراید 7/0 در هزار به همراه دی کلرووس 1 در هزار سمپاشی صورت گرفته و در صورت نیاز 15 روز بعد مجددا تکرار گردد.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ با کلیک روی ستاره به آن امتیاز دهید!

(بالاترین امتیاز ستاره از سمت چپ)

154 ratings3.9/5
ّf1 hybrid seeds plants گیاهان و بذرهای هیبرید چیست

بذرهای هیبرید یا F1 چیست+مزایای استفاده

استفاده از گیاهان F1 وقتی شروع شد که پرورش دهندگان گیاهان به دنبال رنگ، طعم، اندازه یکنواخت تر و زمان های مشخص تری برای تولید، برداشت محصول و حمل و نقل بودند. امروزه گیاهان F1 با اهداف خاصی پرورش می یابند، بعضی از گیاهان F1 ممکن است زودتر بالغ شوند و زودتر گل دهند و گیاه را برای فصول…

مقدمه

در جامعه باغبانی و کشاورزی امروز مطالب زیادی در مورد مطلوبیت انواع گیاهان F1 نسبت به دیگر گیاهان نوشته شده است. دانه های ترکیبی یا هیبرید F1 چیست؟ آنها چگونه بوجود آمده اند و نقاط قوت و ضعف آنها چیست؟ بسیاری از تولیدکنندگان با اصطلاح ترکیبی F1 گیج می شوند و برخی ایده های کاملاً اشتباهی در مورد اینکه هیبریدهای F1 چیست و مزایا و معایب آن چیست، دارند. اینها موضوعاتی هستند که در این مقاله به آنها پرداخته ایم، پس باما همراه باشید. بذرهای ترکیبی F1 به پرورش انتخابی یک گیاه که از طریق گرده افشانی دو گیاه مختلف به وجود آمده اشاره دارد. در ژنتیک، این اصطلاح Filial 1 یا “فرزندان اول” می نامند. که به صورت F1 نوشته می شود.

فروشگاه

آیا گیاهان در طبیعت گرده افشانی نمی کنند؟

البته که گیاهان این کار را می کنند. در صورت مهیا بودن شرایط، گیاهان F1 به طور طبیعی نیز تولید می شوند. به عنوان مثال گیاه نعناع فلفلی، نتیجه گرده افشانی یا تلاقی طبیعی بین دو رقم یا گونه متفاوت نعناع در طبیعت است. با این حال، بذرهای ترکیبی یا هیبرید که به صورت تجاری و بسته بندی شده در بازار می بینید با بذرهای تلاقی یافته در طبیعت بسیار متفاوت هستند، زیرا گیاهان F1 تجاری حاصل از دو رقم مختلف با گرده افشانی کنترل شده ایجاد می شوند نعناع فلفلی F1 و تجاری که ما به آن اشاره کردیم را نمی توان از طریق بذر دوباره کشت کرد چون گیاهان هیبرید عقیم هستند و این عقیم بودن یکی دیگر از ویژگی های مشترک گیاهان F1 است چون اکثر بذرهای تولید شده از گیاهان F1 تولید مثل نمی کنند و کاشت آنها نیز بی فایده است چون شرکت های تولید بذر این کار را با مهندسی ژنتیک انجام می دهند تا سود بیشتری از فروش این بذرهای مرغوب کسب کنند.چرا از دانه های ترکیبی F1 استفاده می شود؟ بنابراین بذرهای ترکیبی F1 برای چه مواردی مورد استفاده قرار می گیرند و آیا آنها بهتر از بذر های معمولی هستند که اینقدر درباره آنها می شنویم؟ استفاده از گیاهان F1 وقتی شروع شد که پرورش دهندگان گیاهان به دنبال رنگ، طعم، اندازه یکنواخت تر و زمان های مشخص تری برای تولید، برداشت محصول و حمل و نقل بودند. امروزه گیاهان F1 با اهداف خاصی پرورش می یابند، بعضی از گیاهان F1 ممکن است زودتر بالغ شوند و زودتر گل دهند و گیاه را برای فصول کوتاه تر مناسب تر کند و یا ممکن است منجر به تولید محصولات بیشتر در سطح زیر کشت کمتر شود. یکی از مهم ترین دستاوردهای گیاهان F1 مقاومت به بیماری ها، برخی از حشرات و تنش های محیطی (خشکی و شوری) است. همچنین این گیاهان سرعت رشد و بقا بیشتری دارند و برای زنده ماندن به سموم و سایر روش های شیمیایی کمتر احتیاج دارند که برای محیط زیست و سلامت ما هم مفید است.

بذرهای هیبرید ترکیبی مقاله مرسین کشت

بذرهای های ترکیبی F1 چیست و چرا این بذرها تولید می شوند؟

یک مثال ساده روشن می کند که چرا و چگونه هیبریدهای F1 ایجاد می شود. تصور کنید که یک پرورش دهنده گیاه هستید و انواع جدیدی از گوجه فرنگی ایده آل برای رشد در فضای باز تابستان ایجاد کرده اید و سالها این بذر را انتخاب کرده و اکنون و نسل به نسل آن را تولید می کنید. همچنین در گلخانه انواع دیگری از گوجه فرنگی دارید که مزیت بزرگ آن ها مقاومت در برابر بیماری ها و آفات است. این گونه های گیاهی پایدار به عنوان خطوط خالص شناخته می شوند زیرا بدون دخالت بسیاری از گونه ها تولید مثل می کنند و خالص هستند، سپس از دو خط خالص خودتان با گرده افشانی بذر تولید می کنید که خوشبختانه این بذر برای رشد در فضای باز عالی و در برابر بیماری و آفات مقاوم هست که به این بذر گوجه فرنگی F1 می گویند. برای تولید دانه های ترکیبی یا هیبرید F1 پرورش دهنده مجبور است دو رقم خالص واقعی که صفات عالی دارند مانند بالا بودن تناژ محصول، مقاومت و تحمل به بیماری ها، آفات و تنش ها را و همچنین مجموعه ای از گیاهان تولید مثل کننده که معمولاً با دست گرده افشانی می شوند را، حفظ کند که انتخاب و حفظ این ارقام برای چندین سال گرانتر از تولید بذر به صورت معمولی است. به طور خلاصه بذرهای ترکیبی F1 با تلاقی 2 گیاه با مشخصات خاص ایجاد می شوند. ما با افزایش این خصوصیات از طریق خود گرده افشانی شروع می کنیم. این روند ممکن است چندین سال طول بکشد ولی بذرهای جدید همه دارای همان مشخصات مطلوب یا همان هیبریدهای F1 نامیده می شوند.با این حال ، صفاتی که ما را به سمت ایجاد هیبرید F1 سوق داد، در نسل های بعدی رو به زوال می رود. بنابراین ، برای حفظ کیفیت بالای محصول خود ، همیشه باید بذرهای ترکیبی جدید F1 بخرید.

بذرهای هیبرید ترکیبی F1

نکته

اگر از گیاهان F1 برای تولید نسل دوم استفاده کنید که به F2 معروف است بیشتر مزیت های نسل اول را از دست می دهید، بنابراین مجبور به خرید دوباره بذر F1 خواهید داشت و این نکته را بدانید که صرفه جویی در خرید بذرهای F1 برای پرورش دهنده گان هیچ فایده ای ندارد.

هیبریدهای F1 یک سازنده پول هستند!؟

بعضی ها اعتقاد دارند که هیبریدهای F1 فقط یک سازنده پول هستند و در واقع راهی برای شرکت های تولید بذرند که سود خود را بیشتر کنند و آن را توطئه ای تاریک توسط این شرکت ها قلم داد می کنند. درست است که تولید کنندگان بذر از هیبریدهایی که برای تأمین هزینه توسعه و تولید به آنها نیاز دارند، درآمد کسب می کنند. اما مردم فقط هیبریدهایی را خریداری می کنند که مزایای مشخصی نسبت به انواع مختلف گرده افشانی داشته باشند و شما به معنای واقعی کلمه “پول خود را پرداخت می کنید و بهترین انتخاب خود را می گیرید”

بذرهای هیبرید مرسین کشت

خصوصیات بذرهای ترکیبی یا هیبرید F1 چیست؟

محصولات جوانه زده از بذرهای ترکیبی F1 معمولاً عملکرد بالایی دارند و دقیقاً شبیه به هم هستند. وقتی نوبت به سرعت رشد آنها می رسد، نیز عملکرد مشابهی دارند. محصول تقریباً طعم یکسانی دارد. بنابراین، دانه های ترکیبی F1 هنگام پرورش سبزیجات و میوه برای سوپرمارکت ها فرصت های خوبی فراهم می کنند.

بذرهای هیبرید مرسین کشت

محصول مرتبط: Drin Green has درین گرین هاس

جمع بندی و نکات

با تمام  مزایایی که  استفاده از بذرهای F1 دارند، چند نکته منفی نیز وجود دارد. بذرهای F1 غالباً گران ترند زیرا تولید آنها هزینه و وقت بیشتری دارد. مراحل تولید این گیاهان ارزان نیست و با آزمایش های مختلف بدست می آیند. همچنین بذرهای تولید شده از گیاهان F1 برای استفاده در سال بعد قابل کشت و برداشت نیستند. اگر به هر دلیلی تولیدکننده تولید را متوقف کرد، گیر کرده اید. هنگامی که موجودی بذر از بین رفت، برای همیشه از بین می رود. مزایای بذرهای ترکیبی یا هیبرید F1  شامل موارد زیل است: بهترین و برترین صفات را از هر دو گیاه والد دارند.این صفات پایدار و به صورت خالص خواهد بود. بذر هیبرید یک گیاه نیرومند و مولد ایجاد خواهد کرد. پرورش دهنده تجاری می داند که بازار مداوم بذر خود را در اختیار دارد به این دلیل که مردم نمی توانند فقط یک بسته خریداری و سپس در سالهای بعد خودشان تولید کنند.

می خوام از بذرای هیبرید کشت کنم ولی نگرانم که ضرر داشته باشن؟

استفاده از این بذرها هیچ ضرری برای سلامت ما و محیط زیست نداره و فقط به دلیل گران بودن رغبت کمتری برای استفاده از اونها نشون داده میشه

بذر هیبرید خوب کاشتیم ولی از محصولش راضی نبودیم دلیلش چی بوده؟

بهتره که این بذرهارو حتما از شرکت های معتبر خریداری کنین و دقت داشته باشین که کاشت دانه های هیبرید تا مرحله برداشت، مدیریت منظم و دقیق تری را برای برداشت محصول خوب می طلبه

شنیدم که سود تولید این نوع بذرها خوبه آیا تولیدش با بودجه کم امکان پذیره یا خیر؟

تولید بذر هیبرید کار آسانی نیست، کار زیادی نیاز دارد و نیروی کار ارزان قیمت بسیار مهمه، همین طور مستلزم تسلط بر مهارت ­های ویژه آزمایشگاهی هست که هزینه های سنگینی خواهد داشت و با بودجه های کلان انجام پذیره

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ با کلیک روی ستاره به آن امتیاز دهید!

(بالاترین امتیاز ستاره از سمت چپ)

18 ratings3.3/5
خانهمقالاتفروشگاهمشاوره
0