انفوریک اسید مرسین کشت

اسید انفوریک چیست+مزایای استفاده در کشاورزی 🌿

📝 خلاصه 📝

👈اسید انفوریک ترکیبی اسیدی فوق العاده قوی با اسیدیته کمتر از 1 می باشد. این اسید حاوی نیتروژن و گوگرد به فرم سولفات (So4) است که موجب کاهش درصد آهک در خاک می گردد. هنگام استفاده از این اسید، در اثر کاهش اسیدیته خاک یون کلسیم آزاد و بصورت محلول در خاک در می آید و از سوی دیگر یون کلسیم جایگزین یون سدیم شده👉

🌿اسید انفوریک چیست و مزایای استفاده اسید انفوریک در کشاورزی🌿

شوری خاک یکی از معضلات مهم کشاورزی در ایران می باشد. با توجه به اینکه ریشه گیاهان عناصر غذایی را بصورت محلول در آب با استفاده از فشار اسمزی جذب می کنند، شوری خاک بیش از حد موجب افزایش مصرف انرژی در گیاه جهت غلبه بر فشار اسمزی بالا خاک ناشی از شوری می گردد. از اینرو در چنین شرایط با وجود آبیاری و کود دهی مناسب گیاه دچار تنش کم آبی و سو تغذیه می گردد. در خاک شور با وجود رشد گیاه، میزان تولید محصول بسیار کاهش می یابد. علاوه بر این خاک کشاورزی اغلب مناطق ایران بصورت قلیایی و آهکی می باشد که اسیدیته بالای خاک و درصد بالای آهک موجب کاهش رشد گیاه و کاهش کیفیت و کمیت محصول می گردد. بهترین دامنه اسیدیته خاک برای جذب عناصر غذایی در گیاه بین 5/5 تا 6/5 می باشد بنابراین اسیدیته بالا یا قلیایی بودن خاک موجب کاهش عناصر غذایی از جمله آهن (آهن حرفه ای فرواکتیو) و روی (روی نمسیس با اثر فوری) می گردد. یکی از روش های آسان و مقرون به صرفه جهت کاهش اسیدیته، آهک و شوری خاک استفاده از اسید انفوریک می باشد.

محصولات ضد شوری

اسید انفوریک چیست؟

اسید انفوریک ترکیبی اسیدی فوق العاده قوی با اسیدیته کمتر از 1، این اسید حاوی نیتروژن و گوگرد به فرم سولفات (So4) است که موجب کاهش درصد آهک در خاک می گردد. هنگام استفاده از این اسید، در اثر کاهش اسیدیته خاک یون کلسیم (کود کلسیم بالای نمسیس) آزاد و بصورت محلول در خاک در می آید و از سوی دیگر یون کلسیم جایگزین یون سدیم شده و سولفات موجود در این اسید با سدیم وارد واکنش و بصورت سولفات سدیم در می آید. سولفات سدیم محلول در آب بوده و با آبیاری و یا جریان آبی حاصل از نزولات آسمانی از خاک اطراف ریشه گیاه خارج و به عمق بیشتر منتقل می گردد و بدین ترتیب شوری خاک اطراف ریزوسفر ریشه بطور موثری کاهش می باشد. جهت کاهش شوری خاک در فصل بایستی در چندین مرحله از اسید انفوریک مورد استفاده قرار گیرد. نکته مهم دیگر در کنترل و کاهش شوری خاک استفاده از آب شیرین (شوری کم) جهت آبیاری می باشد. غالبا بین شوری خاک و شوری آب آبیاری در یک منطقه رابطه ای نزدیک وجود دارد. در صورت شوری بالای آب بایستی آب با شوری کمتر جایگزین و یا از فیلتر های برای کاهش آب آبیاری بخصوص در سیستم تحت فشار استفاده گردد.  

همچنین اسید انفوریک با کاهش اسیدیته خاک و شکستن برخی از پیوند های موجود در ذرات خاک موجب پوکی و افزایش خلل و فرج در خاک شده و در نهایت موجب افزیش میزان اکسیژن در دسترس ریشه و افزایش فعالیت میکروبی مفید در خاک می گردد. در اثر افزایش فعالیت میکروبی (میکروب خاکتو با این کود اضافه کن) در خاک یکسری ترکیباتی توسط این فعالیت میکروبی تولید می شود که موجب تثبیت بهتر فسفر و گوگرد در خاک و تعدیل اسیدیته خاک می شود. استفاده از اسید انفوریک علاوه بر تامین دو عنصر پرمصرف نیتروژن و گوگرد در گیاه به دلیل کاهش اسیدیته خاک بصورت پایدار موجب افزایش دسترسی ریشه های گیاه به عناصری مانند روی و آهن می گردد. این اسید با آزاد سازی فسفر تثبیت شده در خاک، میزان فسفر در دسترس ریشه را افزایش داده که این عنصر موجب تحریک رشد ریشه و افزایش حجم ریشه (معجزه گر ریشه رو ببین!!) در گیاه می گردد.

nphoric acid

یکی از مزایای اسید انفوریک در مقایسه با اسید سولفوریک، استفاده آسان و بی خطر اسید انفوریک می باشد این اسید برخلاف اسید سولفوریک خاصیت خوردگی و سوختگی ندارد و از سوی دیگر به دلیل آبشویی کمتر در خاک تاثیر پایدارتری دارد. اسید انفوریک با کاهش سختی لایه های خاک موجب افزایش نفوذپذیری آب در خاک، کاهش هدر رفت آب و تحریک و سهولت رشد ریشه گیاه می شود. اسید انفوریک را می توان به آسانی در انواع سیستم آبیاری اعم از غرقابی یا تحت فشار استفاده کرد بطوری که استفاده از اسید انفوریک در سیستم تحت فشار موجب کاهش و جلوگیری از انسداد نازل ها در اثر رسوبات موجود در آب می گردد.

🔶🔶یکی از مزایای عالی انفوریک اسید، خنثی کردن بی کربنات موجود در آب می باشد. بی کربنات موجود در آب موجب کاهش جذب عناصری مانند آهن، منگنز و روی در گیاه و در نهایت اختلال در فرایند های فیزولوژیکی گیاه و درنهایت کاهش محصول می گردد🔶🔶

💡مزایای اسید انفوریک

⬅️کاهش اسیدیته خاک بصورت پایدار

⬅️کاهش میزان آهک در خاک

⬅️افزایش خلل و فرج و نفوذپذیری خاک

⬅️تامین نیتروژن و گوگرد مورد نیاز گیاهان

⬅️سهولت دسترسی گیاه به عناصری مانند آهن، روی و فسفر

⬅️خنثی کردن بی کربنات 

⬅️جلوگیری و رفع انسداد نازل ها در سیستم آبیاری تحت فشار

💡میزان و نحوه مصرف اسید انفوریک

اسید انفوریک را می توان در تمامی دوره رشد گیاه و فصل پاییز و زمستان در محصولات زراعی، باغی و صیفی و سیزیجات مورد استفاده قرار داد. برای کاهش اسیدیته و آهک خاک بایستی در چندین مرحله در طول سال از اسید انفوریک استفاده کرد. استفاده از اسید انفوریک در اواخر پاییز یا اوایل زمستان در کاهش شوری و آهک خاک موثرتر می باشد. بهترین زمان مصرف در باغات میوه دو هفته قبل از گل دهی، بعد از تشکیل میوه، هنگام بلوغ میوه و بعد از برداشت میوه  و در مزارع هنگام ساقه دهی، قبل از تشکیل سنبل و هنگام پر شدن دانه می باشد. میزان مصرف اسید انفوریک در کشت زراعی و باغی بسته به میزان شوری و درصد آهک خاک 20 تا 40 لیتر در هکتار می باشد.

🔴مقدار اسید انفوریک مورد نیاز برای کاهش اسیدیته آب (5/5 تا 6 pH:)، 1/0 تا 2/0 لیتر در متر مکعب آب (1000 لیتر) و برای خنثی سازی بی کربنات آب بسته به میزان بی کربنات براساس جدول زیر می باشد🔴 

انفوریک اسید

جمع بندی

شوری و درصد بالای آهک در خاک یکی از عوامل محدود کننده در رشد گیاه و موجب کاهش کمیت و کیفیت محصول می باشد. اسید انفوریک یکی از ترکیباتی موثر جهت کاهش شوری و آهک خاک می باشد. علاوه بر این استفاده از اسید انفوریک موجب خنثی سازی بی کربنات در آب آبیاری می گردد. اخیرا استفاده از اسید انفوریک مورد توجه کشاورزان قرار گرفته که در مقایسه با اسید سولفوریک، کاربرد آسانتر و بی خطر و تاثیر پایدارتری دارد.

📌 سوالات متدوال شما+پاسخ 📌

🔻 آیا می توان برای کاهش اسیدیته خاک به جای اسید سولفوریک از اسید انفوریک استفاده کرد؟

بله اسید انفوریک در مقایسه با اسید سولفوریک تاثیر پایدار تر و استفاده آن آسانتر، بی خطر و خاصیت سوختگی ندارد.

🔻میزان مصرف اسید انفوریک در کشت گلخانه چقدر است؟

اسید انفوریک در گلخانه بسته به نوع کشت بایستی براساس انالیز آب و خاک استفاده گردد ولی بطور کلی در هر 1000 متر مربع 1 تا 2 لیتر استفاده می شود.

🔻استفاده از اسید انفوریک در خنثی کردن بی کربنات موثره؟

بله اسید انفوریک موجب کاهش درصد بی کربنات در آب آبیاری می شود.

🔻مقدار مصرف اسید انفوریک برای کشت صیفی جات چقدره؟

میزان مصرف لسید انفوریک برای صیفی جات 20 تا 30 لیتر در هکتار می باشد.

🔻 ایا می توان اسید انفوریک را در یخ آب زمستانه استفاده کرد؟

بله بهترین زمان استفاده اسید انفوریک در یخ آب زمستانه می باشد.

توی مدیریت باغت موندی پس باما تماس بگیر!!

09020091290📞 09360493388📞

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ با کلیک روی ستاره به آن امتیاز دهید!

(بالاترین امتیاز ستاره از سمت چپ)

50 ratings4.1/5

پوسیدگی گلگاه

دلیل سیاه شدن زیر گوجه فرنگی یا پوسیدگی گلگاه + راه خلاصی از آن

در این مقاله به بررسی دلایل سیاه شدن زیر گوجه فرنگی و یا به عبارت دیگر پوسیدگی گلگاه گوجه فرنگی خواهیم پرداخت. گوجه فرنگی یکی از صیفی جات محبوب در سراسر دنیاست. ارقام مختلف گوجه فرنگی از ابتدا تاکنون به بازار معرفی شده و کشاورزان مشغول به کشت ….

دلیل سیاه شدن زیر گوجه فرنگی یا پوسیدگی گلگاه + راه خلاصی از آن

مقدمه

گوجه فرنگی یکی از صیفی جات محبوب در سراسر دنیاست. ارقام مختلف گوجه فرنگی از ابتدا تاکنون به بازار معرفی شده و کشاورزان مشغول به کشت آن هستند. گوجه فرنگی هم در حالت گلخانه‌ای و هم در زمین باز کشت می شود و از آنجایی که یک گیاه پرکار و پر میوه محسوب می شود احتیاجات غذایی زیادتری نسبت به سایر صیفی جات دارد. علاوه بر این، گوجه فرنگی یک محصول صنعتی نیز به شمار آمده و در صنایع غذایی و  رب سازی کاربرد دارد. بنابراین توجه به کیفیت میوه های تولیدی برای کشاورزان از اهمیت بالایی برخوردار است. عوامل مختلف غذایی می‌تواند روی کیفیت  و ظاهر محصول گوجه فرنگی اثر بگذارد که معروف ترین و شایعترین آن، سیاه شدن انتهای گوجه فرنگی و یا پوسیدگی گلگاه است که در ادامه به شما خواهیم گفت که دلایل آن چیست.

چرا گلگاه گوجه فرنگی سیاه می شود؟

 قبل از پاسخ به این سوال بایستی به شما بگویم که گلگاه کجاست؟ از نظر فیزیولوژی گیاهی گلگاه مکانی است که تخمدان از ناحیه گلبرگهای گل جدا شده و در اکثر صیفی جات این محل پس از رشد میوه قسمتی است که درست در مقابل ساقه میوه قرار گرفته است.  به طور مثال اگر یک گوجه فرنگی را در نظر بگیریم قسمت ساقه قسمتی خواهد بود که گوجه فرنگی از طریق آن به گیاه متصل می شود و گلگاه منطقه ای است که در مقابل آن و در انتهای میوه قرار گرفته است. در برخی صیفی‌جات مانند خیار و یا کدو ممکن است حتی پس از رشد میوه قسمتی از گل گاه در انتهای میوه قرار بگیرد در واقع اندام زرد رنگی که بر روی خیار ها مشاهده می شود همان باقی مانده پس از رشد تخمدان است که به آن  گل گاه می گویند.

در ادامه به بررسی دلایلی که گلگاه یک میوه از جمله گوجه‌فرنگی را سیاه می کند خواهیم پرداخت باید دقت داشت که این سیاه شدگی در بین بسیاری از افراد تحت عنوان پوسیدگی گلگاه  گوجه فرنگی معروف است:

1- کمبود عنصر کلسیم

 مهمترین دلیلی که سبب ایجاد پوسیدگی گلگاه در گوجه فرنگی می شود کمبود کلسیم است. اگر میزان کلسیم در بافت های گیاهی از حد مجاز پایین تر باشد، سلول های گیاهی به طرز مناسبی کنار همدیگر قرار نگرفته و یا ممکن است از یکدیگر جدا شوند در نتیجه همانند یک زخم بر روی بدنه گیاه دیده می شوند. ناحیه گل گاه ناحیه بسیار حساسی به کمبود کلسیم است و در بوته های گوجه فرنگی که دارای این کمبود هستند پوسیدگی گلگاه دیده خواهد شد. (انواع کودهای کلسیمی رو می تونید جلوتر مشاهده کنین)

2-بیشبود نیتروژن و پتاسیم

در کنار کمبود کلسیم هر عاملی که سبب شود جذب عنصر کلسیم دچار اختلال شود باعث ایجاد پوسیدگی در ناحیه گلگاه خواهد شد. استفاده بیش از حد از کودهای نیتروژنی و پتاسیمی سبب خواهد شد تا کلسیم در جذب خود دچار اختلال شده و یا نتواند به ناحیه گلگاه برسد در نتیجه گیاهانی که دارای تغذیه با نیتروژن و پتاسیم بیش از حد هستند ممکن است دچار پوسیدگی گلگاه شوند.

سیاه شدن زیر گوجه فرنگی

3- شرایط خاکی نامناسب

 فرقی ندارد که بستر کشت شما خاک باشد و یا کوکوپیت و یا هر بستر کشت دیگر. در هر صورت اگر شرایط بستر کشت شما مناسب برای رشد گوجه فرنگی باشد و نتواند عنصر کلسیم را به مقدار کافی از آن دریافت کند پوسیدگی گلگاه بر روی میوه شما بروز پیدا می کند. از جمله این عوامل می‌توان به بسترهای کشت اسیدی با pH کمتر از ۶، آبیاری بیش از حد و یا شوری بیش از حد بستر اشاره کرد. در تمامی این شرایط عنصر کلسیم جذب گیاه نشده و سیاه شدن پایین گوجه فرنگی اتفاق می‌افتد. (کود انفوریک اسید کاهش دهنده pH و شوری خاکه حتما ببینش)

4-شرایط استرس زای محیطی

عنصر کلسیم برای عملکرد صحیح در داخل بافت گیاهی نیاز به شرایط مساعد محیطی دارد، افزایش و کاهش ناگهانی دما، وجود باران های اسیدی، عدم وزش باد و اختلال در گرده افشانی، استفاده از کود و سم خارج از دوز و ایجاد گیاه کودسوزی از جمله مواردی هستند که برای گوجه فرنگی محسوب شده و باعث می شود که عنصر کلسیم در آنها به خوبی عمل نکند.

کمبود کلسیم

محصولات کلسیمی رو مشاهده کن!

5- آفات و بیماریها

در برخی از موارد، سیاه شدن انتهای گوجه فرنگی به خاطر پوسیدگی گلگاه نبوده و ربطی به کمبود کلسیم در گیاه گوجه فرنگی ندارد. بعضی از آفات مانند کرم های میوه خوار و بیماری هایی مانند لکه موجی گوجه فرنگی می‌توانند در صورتی که به ناحیه انتهایی گوجه‌ فرنگی حمله کند سبب ایجاد علائم مشابه پوسیدگی گلگاه شوند. برای تشخیص این مورد از سایر عواملی که مربوط به کمبود کلسیم در گیاه است بایستی توجه داشت که پوسیدگی گلگاه ناشی از کمبود کلسیم فقط در ناحیه انتهایی میوه رخ می دهد و در اثر ایجاد آن هیچگونه لارو آفت در داخل میوه مشاهده نمی شود. در مورد بیماری لکه موجی نیز باید دقت داشت که گوجه های آلوده به لکه موجی ممکن است لکه های خود را در همه جای میوه ایجاد کرده و همچنین علائم آن بر روی برگ ها نیز مشاهده می شود.                                                                                                       

نکته: دقت کنید که بر اثر کمبود کلسیم و ایجاد پوسیدگی گلگاه، ممکن است پاتوژن های ثانویه به ناحیه زخم شده حمله کرده و ایجاد پوسیدگی بر روی میوه ها را بکند اما این به آن معنا نیست که گیاه ما دچار لکه موجی شده است. بنابراین پیشنهاد می کنیم در صورتی که برای تشخیص عامل ایجاد کننده مشکل دچار سختی شده اید با کارشناسان خبره مرسین کشت به صورت رایگان مشورت کنید. 

گوجه فرنگی پوسیدگی سیاه

پیشگیری و درمان از پوسیدگی گلگاه گوجه فرنگی

به صورت ساده تامین عنصر کلسیم باعث می‌شود تا پوسیدگی گلگاه به بوته های گوجه فرنگی حمله نکند. علاوه بر این باید دقت داشت و شرایط جذب عنصر کلسیم با مواردی که در بالا ذکر شد و تامین شده باشد و گیاهانی که دچار تنش محیطی هستند با مواد ضد تنش نظیر ترکیبات آمینو اسیدی و یا فولویک اسیدی تیمار شوند. آنالیز و اصلاح pH بستر کشت نیز برای جذب بهتر کلسیم از مواردی است که باید مد نظر داشته باشید و حتما قبل از کشت بررسی نمایید. (آمینوفول گرین هاس ترکیبی جادویی برای کاهش تنشهاست می تونید به همراهش از فولویک اسید پرینوای مکزیک هم بهره ببرید)

 پیشنهاد تیم مرسین کشت انجام آنالیز خاک قبل از کشت در مزارع می باشد اما در صورتی که امکان این موضوع را ندارید می توانید از انواع ترکیبات کلسیمی مانند نیترات کلسیم، سوپر فسفات ساده،اکسید کلسیم و یا انواع کلسیم کلاته استفاده کنید.  پیشنهاد می شود تا از کلسیم کلاته به صورت محلول پاشی استفاده کنید تا به سرعت جذب گیاهان شود البته باید توجه داشت که تمامی این موارد بایستی قبل از به وجود آمدن میوه ها انجام بپذیرد و در صورتی که میوه‌ها دچار پوسیدگی گلگاه باشند درمان آنها غیر ممکن خواهد بود.

tomato black rot

نتیجه گیری

 توجه به نیاز غذایی گیاه همان قدر مهم است که وعده های غذایی اصلی برای انسان اهمیت دارد. گیاه یک موجود زنده است و مانند هر موجود زنده دیگری نیازمند غذای مناسب و کافی است. در صورتی که این مواد غذایی به موقع و به میزان کافی به آنها نرسد علائمی ناشی از گرسنگی غذایی بر روی آن‌ها دیده می‌شود که پوسیدگی گلگاه نیز یکی از آنهاست.  پیشنهاد می کنیم تا برای بررسی تخصصی تر  مشکلی که دارید از طریق راه های ارتباطی موجود در سایت با کارشناسان و متخصصین مرسین کشت تماس بگیرید تا آنها شما را یاری کنند. 

سوالات متدوال شما+پاسخ

من یک چین از گوجه فرنگی برداشت کردم و تک و توک دچار این مشکل بودند برای چین های بعدی اگر کلسیم استفاده کنم مشکل برطرف میشه؟

بله به محض دیدن اولین علائم می توانید از ترکیبات کلسیم استفاده کنید البته ترجیح ما این است که نگذارید کار به جایی برسد که پس از دیدن علائم از کود استفاده کنید در واقع استفاده از یک برنامه غذایی مدون باعث می شود تا این مشکل به طور کلی در کشت شما دیده نشود.

این مشکل توی گلخانه هم دیده میشه؟

نه تنها در گلخانه بلکه اگر یک بوته گوجه فرنگی در منزل خود دارید نیز ممکن است این مشکل مشاهده شود.

کلسیم کلات بهتره یا نیتراته؟

عملکرد این کودها به صورت کلی با هم متفاوت است اما برای حل مشکل پوسیدگی گلگاه در گوجه فرنگی پیشنهاد می کنیم که از کلسیم کلات به صورت محلول پاشی (برای رفع فوری کمبود) استفاده کنید.

این مشکل رو من روی صیفی جات دیگه مثل هندوانه و خربزه هم دیدم، تشخیص من درست بوده؟

بله تشخیص شما کاملا درست است، پوسیدگی گلگاه می‌تواند روی اکثر صیفی جات دیده شود. 

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ با کلیک روی ستاره به آن امتیاز دهید!

(بالاترین امتیاز ستاره از سمت چپ)

116 ratings3.6/5

خانهمقالاتفروشگاهمشاوره
0