بازدید

ویلادشت ملارد

هرس باغ در ویلا دشت شهرستان ملارد – تهران

هرس حرفه ای تیم ما 

هرس باغ در ویلا دشت شهرستان ملارد – تهران

بنا به درخواست مالک باغ جهت انجام خدمات زمستانه در باغ به مساحت 1000 متر واقع در ویلا دشت شهرستان ملارد تهران ابتدا باغ توسط کارشناس گیاهپزشک مجموعه مرسین کشت بازدید و خدمات لازم جهت انجام در باغ مورد بررسی و پیشنهاد قرار گرفت. به دلیل کاشت متراکم درختان و عدم هرس اصولی در سال های قبل موجب رشد شاخه های نابه جا و زیادی در روی تنه های اصلی رختان میوه و در مجموع ضعف کلی درختان باغ گردیده بود. پس از هماهنگی صورت گرفته با باغدار، در وهله ول درختان توسط تیم هرس کار حرفه ای مجموعه مرسین کشت هرس شدند. همچنین نهایت برای تقویت درختان میوه از کود کامل گرانول همراه با هیومیک اسید گرانول بصورت چالکود مورد استفاده قرار گرفت. سپس درختان در بهمن ماه جابه جا و با آرایش منظم در باغ جایگذاری گردید و سپس سمپاشی زمستانه در مرحله اول با ترکیب روغن ولک، اتیون، فن پروکسی میت و در مرحله دوم با بردو صورت گرفت.

ویلادشت ملارد
ویلادشت ملارد

❤️ آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ با کلیک روی ستاره به آن امتیاز دهید! ❤️

(بالاترین امتیاز ستاره از سمت چپ)

0 ratings0/5

لشگراباد

هرس باغ در لشگرآباد – البرز

هرس حرفه ای تیم ما 

هرس باغ در لشگرآباد – البرز

بنا به درخواست مالک باغ جهت انجام خدمات باغی به مساحت 800 متر واقع لشگرآباد البرز، ابتدا باغ توسط کارشناس گیاهپزشک مجموعه مرسین کشت بازدید و اقدامات لازم مورد بررسی و پیشنهاد قرار گرفت. عمدتا باغ شامل درختان هسته دار مانند گوجه سبز، زردآلو، هلو، سیب و تعدادی درخت زینتی بود. بطور کلی به جهت رسیدگی مناسب درختان در شرایط مناسبی قرار داشتند. با هماهنگی صورت گرفته با باغدار در وهله اول درختان توسط تیم هرس کار حرفه ای مجموعه مرسین کشت هرس گردید و سپس برای تقویت درختان میوه از کود کامل گرانول همراه با هیومیک اسید گرانول بصورت چالکود مورد استفاده قرار گرفت. همچنین برای انجام سایر اقدامات لازم برای باغ شامل سمپاشی زمستانه دو مرحله ای، کود هی و سمپاشی فصلی برنامه جامعی به باغدار پیشنهاد گردید.

لشگراباد

❤️ آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ با کلیک روی ستاره به آن امتیاز دهید! ❤️

(بالاترین امتیاز ستاره از سمت چپ)

0 ratings0/5

هرس باغ در کمالشهر - البرز

هرس باغ در کمالشهر – البرز

هرس حرفه ای تیم ما 

هرس باغ در کمالشهر – البرز

با توجه به قراداد منعقد شده بین مالک باغی به مساحت یک و نیم هکتار در کمالشهر کرج با مجموعه مرسین کشت، این باغ بصورت دوره ای توسط کارشناس گیاهپزشک مجموعه مورد بازدید قرار گرفته و خدمات لازم جهت مراقبت لازم با توجه به گزارش کارشناس بصورت منظم اصولی انجام می گیرد. در همین راستا در فصل پاییز با توجه به شرایط مناسب باغ، ابتدا تمامی درختان با توجه به نوع و شرایط درخت توسط تیم حرفه ای هرس کار مجموعه هرس انجام شده سپس جهت افزایش مقاومت درختان در برابر سرما و برخی از آفات و بیماریها تنه درختان تا ارتفاع نیم متری با ترکیب رنگ محافظ تنه و بردو پوشانده گردید. کودهی پاییزه درختان با استفاده از کود کامل گرانول با هیومیک اسید گرانول به مقدار تعیین شده برای هر درخت بصورت چالکود مورد استفاده قرار گرفت. همچنین برنامه ریزی لازم جهت انجام سایر اقدامات لازم در فصل زمستان مانند یخ آب زمستانه، سمپاشی دو مرحله زمستانه صورت گرفت و بطور کامل به مالک باغ تشریح گردید.

هرس باغ در کمالشهر - البرز
هرس باغ در کمالشهر - البرز
هرس باغ در کمالشهر - البرز
هرس باغ در کمالشهر - البرز
هرس باغ در کمالشهر - البرز
هرس باغ در کمالشهر - البرز
هرس باغ در کمالشهر - البرز
هرس باغ در کمالشهر - البرز
هرس باغ در کمالشهر - البرز
هرس باغ در کمالشهر - البرز
هرس باغ در کمالشهر - البرز
هرس باغ در کمالشهر - البرز

❤️ آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ با کلیک روی ستاره به آن امتیاز دهید! ❤️

(بالاترین امتیاز ستاره از سمت چپ)

1 rating5/5

هرس باغ در کردان – البرز

هرس حرفه ای تیم ما 

هرس باغ در کردان – البرز

به درخواست مالک باغ مبنی بر بازدید گیاهپزشکی و انجام خدمات در فصل زمستان در باغی به مساحت 2500 متر واقع در کردان کرج، پس از بازدید تخصصی گیاهپزشکی توسط کارشناس مجموعه مرسین کشت، خدمت لازم جهت انجام مورد بررسی و پیشنهاد قرار گرفت. به دلیل عدم هرس اصولی وعدم کوددهی نامناسب درخان دچار ضعف کلی شده بودند. پس از تایید مالک باغ مبنی بر انجام تمامی موارد پیشنهاد شده، ابتدا درختان توسط تیم هرس کار حرفه ای مجموعه مرسین کشت هرس گردید و سپس تنه درختان جوان و آسیب دیده از سطح خاک تا ارتفاع نیم متری با ترکیب رنگ محافظ تنه و بردو کاملا پوشانده شد. همچنین برای تقویت درختان میوه کودهی اولیه بصورت کود کامل گرانول همراه با هیومیک اسید گرانول بصورت چالکود مورد استفاده قرار گرفت. در ضمن یک برنامه جامع کودهی و سمپاشی برای فصل رویشی آتی به باغدار محترم ارائه گردید. 

کردان البرز
قشلاق شهرستان ملارد
کردان البرز
کردان البرز

❤️ آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ با کلیک روی ستاره به آن امتیاز دهید! ❤️

(بالاترین امتیاز ستاره از سمت چپ)

2 ratings3/5

قشلاق شهرستان ملارد

هرس باغ در قشلاق شهرستان ملارد – تهران

هرس حرفه ای تیم ما 

هرس باغ در قشلاق شهرستان ملارد – تهران

در فصل پاییز بنا به درخواست مالک باغ مبنی بر بازدید گیاهپزشکی و انجام خدمات باغی به مساحت 1800 متر واقع در قشلاق شهرستان ملارد تهران، پس از بازدید تخصصی گیاهپزشکی توسط کارشناس مجموعه مرسین کشت، اقدامات لازم جهت بهبودی شرایط نامناسب باغ مورد بررسی و پیشنهاد قرار گرفت. به دلیل عدم هرس اصولی، ضعف عمومی درختان در اثر عدم کوددهی مناسب و مشاهده علائم بیماری پوسیدگی ریشه و شانکر باکتریایی در برخی از درختان بطور کلی باغ در شرایط نامطلوب قرار داشت. پس از تایید مالک باغ مبنی بر انجام تمامی موارد پیشنهاد شده، ابتدا درختان توسط تیم هرس کار حرفه ای مجموعه مرسین کشت هرس گردید و سپس تنه درختان جوان و آسیب دیده از سطح خاک تا ارتفاع نیم متری با ترکیب رنگ محافظ تنه و بردو کاملا پوشانده شد. همچنین سایر اقدامات لازم جهت انجام مانند چالکود، سمپاشی زمستانه، کودهی و سمپاشی فصلی بصورت یک برنامه جامع به باغدار محترم ارائه گردید. 

قشلاق شهرستان ملارد
قشلاق شهرستان ملارد
قشلاق شهرستان ملارد
قشلاق شهرستان ملارد
قشلاق شهرستان ملارد
قشلاق شهرستان ملارد

❤️ آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ با کلیک روی ستاره به آن امتیاز دهید! ❤️

(بالاترین امتیاز ستاره از سمت چپ)

1 rating5/5

هرس باغ در فرارت شهریار – تهران

هرس حرفه ای تیم ما 

هرس باغ در فرارت شهریار – تهران

جهت بررسی و انجام خدمات باغی در فصل پاییز در باغ به مساحت 1500 واقع در فرارت شهرستان شهریار تهران به درخواست مالک ابتدا باغ توسط کارشناس گیاهپزشک مجموعه مرسین کشت بازدید و اقدامات لازم جهت انجام مورد بررسی و پیشنهاد قرار گرفت. به دلیل رسیدگی مناسب باغ از نظر کلی در وضعیت مطلوبی قرار داشت. پس از تایید مالک باغ مبنی بر انجام تمامی موارد پیشنهاد شده، ابتدا درختان توسط تیم هرس کار حرفه ای مجموعه مرسین کشت هرس گردید و سپس تنه درختان جوان و آسیب دیده از سطح خاک تا ارتفاع نیم متری با ترکیب رنگ محافظ تنه و بردو کاملا پوشانده شد و در نهایت برای تقویت درختان میوه از کود کامل گرانول همراه با هیومیک اسید گرانول بصورت چالکود مورد استفاده قرار گرفت. همچنین سمپاشی زمستانه در مرحله اول با ترکیب روغن ولک، اتیون، فن پروکسی میت و در مرحله دوم با بردو صورت گرفت. در ضمن برنامه جامعی از کوددهی و سمپاشی متناسب با شرایط باغ برای فصل رویشی آتی به مالک حترم ارائه گردید.

فرارت شهریار
فرارت شهریار
فرارت شهریار
فرارت شهریار
فرارت شهریار
فرارت شهریار

❤️ آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ با کلیک روی ستاره به آن امتیاز دهید! ❤️

(بالاترین امتیاز ستاره از سمت چپ)

1 rating5/5

هرس شهریار

هرس باغ در شهریار – تهران

هرس حرفه ای تیم ما 

هرس باغ در شهریار – تهران

جهت انجام هرس درختان باغ ویلا واقع در شهریار به درخواست مالک محترم، در وهله اول باغ توسط کارشناس مجموعه مرسین کشت بازدید و مورد بررسی قرار گرفت. باغ عمدتا شامل انواع درختان هسته دار از قبیل زرد آلو، گوجه سبز و آلو و تعدادی درخت گردو و توت می باشد که به دلیل هرس سنگینی سال قبل بخصوص در مورد زرد آلو موجب ایجاد شاخه های نرک و پنچه ای شده و همچنین اغلب درختان درگیر علائم پوسیدگی ریشه بودند. با توجه به شرایط درختان میوه بخصوص زردآلو، هرس نسبتا سبکی برای کاهش تنش بروی درختان در سال آتی توسط تیم حرفه ای هرس کار مجموعه صورت گرفت. همچنین دو عدد از درخت میوه شامل توت و زرد آلو به دلیل خشک شدن کامل در اثر پوسیدگی ریشه کامل کفبر شدند. علاوه بر این جهت کاهش شدت آلودگی تنه درختان تا ارتفاع نیم متری با ترکیب رنگ تنه و بردو کاملا پوشانده شدند. جهت کنترل بیماری پوسیدگی ریشه و تقویت درختان برنامه جامعی از اقدامات گیاهپزشکی و تغذیه ای به باغدار ارائه گردید.

هرس شهریار
هرس شهریار
هرس شهریار
هرس شهریار
هرس شهریار
هرس شهریار

❤️ آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ با کلیک روی ستاره به آن امتیاز دهید! ❤️

(بالاترین امتیاز ستاره از سمت چپ)

7 ratings4/5

کرج

هرس باغ در سهیلیه-کرج (استان البرز)

هرس حرفه ای تیم ما 

هرس باغ در سهیلیه کرج (استان البرز)

بنا به درخواست مالک باغ جهت انجام خدمات باغی در فصل پاییز در باغ ویلا در سهیلیه کرج، ابتدا باغ توسط کارشناس گیاهپزشک مجموعه مرسین کشت بازدید و اقدامات لازم مورد بررسی قرار گرفت.باغ ویلا مذکور عمدتا شامل درختان زینتی و تعداد کمی درختان میوه بوده به جهت رسیدگی مناسب از نظر کود دهی به درختان و انجام مدیریت مناسب، بطور کلی باغ در شرایط مناسب قرار داشت. پس از تایید مالک باغ مبنی بر انجام تمامی موارد پیشنهاد شده، ابتدا درختان توسط تیم هرس کار حرفه ای مجموعه مرسین کشت هرس گردید و سپس تنه درختان جوان تا ارتفاع نیم متری با ترکیب رنگ محافظ تنه و بردو کاملا پوشانده شد و در نهایت برای تقویت درختان میوه از کود کامل گرانول همراه با هیومیک اسید گرانول بصورت چالکود مورد استفاده قرار گرفت. همچنین برخی از درختان زینتی موجود در باغ برای جلوگیری از سرمازدگی توسط نایلون پوشانده شد، در ضمن  سمپاشی زمستانه با ترکیب روغن ولک و اتیون صورت گرفت.

هرس باغ در سهیلیه-کرج (استان البرز)
هرس باغ در سهیلیه-کرج (استان البرز)
هرس باغ در سهیلیه-کرج (استان البرز)
هرس باغ در سهیلیه-کرج (استان البرز)
هرس باغ در سهیلیه-کرج (استان البرز)
هرس باغ در سهیلیه-کرج (استان البرز)
هرس باغ در سهیلیه-کرج (استان البرز)

❤️ آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ با کلیک روی ستاره به آن امتیاز دهید! ❤️

(بالاترین امتیاز ستاره از سمت چپ)

5 ratings3.2/5

هرس باغ در زعفرانیه-سهیلیه (استان البرز)

هرس حرفه ای تیم ما 

هرس باغ در زعفرانیه-سهیلیه (استان البرز)

با توجه به انجام تمامی اقدامات باغی از سال گذشته برای باغ ویلا 1500 متری در زعفرانیه سهیلیه، توسط مجموعه خدمات کشاورزی مرسین کشت بر طبق قرارداد با مالک محترم باغ، و با توجه به هرس سنگینی که پارسال در باغ توسط تیم ما انجام گرفته بود، امسال هرس سبک تر و متناسب با شرایط هر کدام از درختان توسط تیم هرس کاری مجموعه صورت گرفت. همچنین جهت تقویت درختان از کود کامل گرانول همراه با هیومیک گرانول بصورت چالکود استفاده و تنه درختان با ترکیب رنگ محافظ تنه و بردو پوشانده شد. در ادامه برنامه ریزی برای انجام سایر خدمات باغی از قبیل یخ آب زمستانه، سمپاشی زمستانه دو مرحله ای و محلول پاشی فروت ست با باغدار صورت گرفت.

سهیلیه
سهیلیه
سهیلیه
سهیلیه
سهیلیه
سهیلیه
سهیلیه

❤️ آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ با کلیک روی ستاره به آن امتیاز دهید! ❤️

(بالاترین امتیاز ستاره از سمت چپ)

2 ratings3/5

هرس باغ ویلا در تهران دشت

هرس حرفه ای تیم ما 

هرس باغ ویلا در تهران دشت

جهت انجام هرس باغ ویلا 1000 متری واقع در تهران دشت، ابتدا باغ توسط کارشناس مجموعه مرسین کشت بررسی و اقدامات باغی لازم برای باغ به مالک محترم اعلام گردید. بطور کلی درختان میوه باغ به دلیل رسیدگی مناسب شرایط مطلوبی داشتند. ولی برخی از درختان زینتی بخصوص بیدمجنون به دلیل آفت کرم خراط کامل بشدت خسارت خورده و خشک شده بودند. بعد از هماهنگی صورت گرفته با مالک باغ، قبل انجام هرس ابتدا بقایای گیاهی و برگ های خزان شده جمع آوری و سپس انواع درختان میوه و زینتی توسط تیم هرس کار حرفه ای مجموعه هرس گردید. همچنین برای تقویت درختان میوه از کود کامل گرانول همراه با هیومیک اسید گرانول بصورت چالکود مورد استفاده قرار گرفت. همچنین سمپاشی زمستانه در مرحله اول با ترکیب روغن ولک، اتیون، فن پروکسی میت و در مرحله دوم با بردو صورت گرفت.

pruning-the-villa-garden-in-tehran-dasht
pruning-the-villa-garden-in-tehran-dasht
pruning-the-villa-garden-in-tehran-dasht
pruning-the-villa-garden-in-tehran-dasht
pruning-the-villa-garden-in-tehran-dasht
pruning-the-villa-garden-in-tehran-dasht
pruning-the-villa-garden-in-tehran-dasht
pruning-the-villa-garden-in-tehran-dasht

❤️ آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ با کلیک روی ستاره به آن امتیاز دهید! ❤️

(بالاترین امتیاز ستاره از سمت چپ)

1 rating5/5

خانهمقالاتفروشگاهمشاوره
0