بازدید و مشاوره

بازدید گیاهپزشکی باغ ویلا در باغستان شهریار

بازدید گیاهپزشکی حرفه ای تیم ما 

بازدید گیاهپزشکی باغ ویلا در باغستان شهریار

گزارش بازدید باغ 

به درخواست باغدار، بازدید کلی از باغ ویلا به مساحت 1500 متر واقع در باغستان شهریار در خرداد ماه توسط کارشناس گیاهپزشک مجموعه مرسین کشت صورت گرفت. انواع درختان میوه از جمله گردو، سیب، گلابی، گیلاس، آلبالو، آلو، گوجه سبز و زردآلو در باغ کشت شده بودند. در نگاه اول عدم رعایت نظافت باغ مشهود می باشد. به دلیل عدم اجرای اصول باغداری مانند کود دهی نامناسب، عدم کنترل علف هرز و عدم کنترل موثر آفات و بیماریهای گیاهی بسیاری از درختان باغ آلوده به آفاتی مانند شته، سفید بالک، کرم برگخوار/ میوه خوار و بیماری پوسیدگی ریشه و دچار ضعف عمومی در اثر کمبود عناصر غذای ( تعداد کم میوه، ریزش میوه، ریزماندن میوه و علائم کمبود عناصر غذایی در برگها) بودند.

جهت بهبودی شرایط کلی باغ در مرحله اول، نظافت باغ، جمع آوری بقایای گیاهی و کنترل موثر علف های هرز توصیه گردید. در مرحله دوم برای کنترل آفات مشاهده شده در باغ یک برنامه سمپاشی موثر تنظیم و به باغدار پیشنهاد گردید. برای کنترل پوسیدگی ریشه در برخی از درختان میوه بایستی نحوه آبیاری (غرقابی سنگین) اصلاح گردد و آبیاری با حجم کمتر و فاصله زمانی کمتر انجام گیرد و برای درمان بیماری از قارچ کش های موثر در چندین نوبت آبیاری مورد استفاده قرار گیرد. جهت تقویت کلی درختان باغ و رفع کمبود عناصر غذایی برنامه غذایی کامل با توجه به شرایط درختان تنظیم و جهت اجرا به باغدار عزیز ارائه گردید.

👥👥 برای مشاوره تماس بگیر!! 2-09020091290📞 09360493388📞

👥 برای مشاوره گیاهپزشکی کلیک کن 👥

پیشنهاد میکنیم تا چنانچه نیاز به مشاوره بیشتری در این خصوص دارید به این صفحه (فرم) را تکمیل کنید و وقت مشاوره با گیاهپزشک را رزرو فرمائید. به شما اطمینان می دهیم که با مشاوره از متخصصین ما به بهترین نتیجه ممکن خواهید رسید.

بازدید باغ در اسفندآباد ملارد

image

بازدید گیاهپزشکی حرفه ای تیم ما 

بازدید باغ ویلا در ارسطو صفا دشت

گزارش بازدید باغ 

در آذر ماه به درخواست باغدار بازدید کلی از شرایط باغ ویلا واقع در اسفندآباد ملارد توسط کارشناس گیاهپزشکی مجموعه مرسین کشت صورت گرفت. این باغ شامل مجموعه ای از درختان میوه شامل زردآلو، گیلاس، آلبالو، انگور، سیب و آلو و گیاهان زینتی مانند رز، یاس هلندی و کاج بود. در نگاه اول تراکم بیش ازحد و فاصله کم درختان میوه و گیاهان زینتی مشهود بود که این تراکم بالا همراه با آبیاری غرقابی سنگین موجب افزایش رطوبت در بهار و تابستان و بروز و تشدید بیماری لکه برگی و سفیدک سطحی، پوسیدگی ریشه و شانکر باکتریایی در برخی از درختان میوه بخصوص زردالو و گل زینتی رز گردیده است. از اینرو با حد المکان جابه جای برخی از گیاهان زینتی کاشت شده در لابه لای درختان میوه در باغ طی فصل زمستان می توان آرایش مناسبتری در باغ جهت کاهش تراکم و جریان بهتر هوا در داخل باغ ایجاد کرد. همچنین باغ از نظر بهداشت باغی شرایط مناسبی نداشت و با توجه به اعلام لکه برگی های که روی برگ های خزان شده بود توصیه گردید که بقایای گیاهی، برگهای خزان شده و علف های هرز موجود در باغ جمع آوری و به بیرون از باغ منتقل گردد.

به دلیل آبیاری غرقابی سنگین و قرار داشتن محل پیوند اغلب درختان در زیر خاک، برخی از درختان دچار پوسیدگی ریشه و طوقه در اثر بیماری فیتوفتورا شده بودند که جهت کنترل بیماری توصیه گردید در صورت امکان آبیاری با حجم کمتر آب و با فاصله زمانی کمتر صورت گیرد و همچنین در طی فصل رشد در چندین مرحله از قارچکش مناسب برای درمان و کنترل بیماری مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این در برخی از درختان زردآلو علائم بیمای شانکر باکتریایی مشاده گردید که با توجه به شدت آلودگی دستورلعمل لازم برای کنترل بیماری و تقویت درختان به باغدار ارائه گردید. همچنین به دلیل عدم کود دهی مناسب و بسنده کردن به مصرف کود دامی اغلب درختان میوه و گیاهان زینتی دچار ضعف عمومی از نظر کمبود عناصر غذایی شده بودند که برنامه غذایی کامل شامل چالکود و کودهی تکمیلی در طول رشد گیاهان به باغدار ارائه گردید.  

👥👥 برای مشاوره تماس بگیر!! 2-09020091290📞 09360493388📞

👥 برای مشاوره گیاهپزشکی کلیک کن 👥

پیشنهاد میکنیم تا چنانچه نیاز به مشاوره بیشتری در این خصوص دارید به این صفحه (فرم) را تکمیل کنید و وقت مشاوره با گیاهپزشک را رزرو فرمائید. به شما اطمینان می دهیم که با مشاوره از متخصصین ما به بهترین نتیجه ممکن خواهید رسید.

بازدید صفا دشت

بازدید باغ ویلا در ارسطو صفا دشت

بازدید گیاهپزشکی حرفه ای تیم ما 

بازدید باغ ویلا در ارسطو صفا دشت

گزارش بازدید باغ ویلا

در اردیبهشت ماه بازدید تخصصی گیاهپزشکی از باغ ویلای به مساحت 1200 متر واقع در روستای ارسطو صفادشت در شهرستان ملارد توسط کارشناس گیاهپزشک مجموعه مرسین کشت صورت گرفت. این باغ شامل عمدتا درخت سیب، آلبالو، زردآلو و گیاهان زینتی مانند رز، یاس هلندی و کاج بودند. باغ به جهت محوطه سازی ویلا از نظافت مناسبی برخوردار بود ولی به دلیل همین محوطه سازی در پیرامون درختان برخی از درختان دامنه کافی جهت انجام امور باغی مانند کوددهی مناسب نداشتند. خاک باغ به جهت خاک ریزی ماهیت شنی پیدا کره بود که موجب کاهش راندمان آبیاری در باغ شده بود. برای بهبودی شرایط فیزیکی خاک مقداری کود دامی کاملا پوسیده و فرآوری شده همراه با هیومیک گرانول به خاک باغ افزوده و خاکورزی صورت گرفت. همچنین به دلیل کود دهی نامناسب اغلب درختان دچار ضعف عمومی شده بودند که با پیشنهاد و اجرا یک برنامه غذایی مناسب در یک دوره رشد به میزان قابل قبولی درختان تقویت شدند.

در بررسی گیاهپزشکی باغ مشاهده شد که گیاهان زینتی رز شدیداً آلوده به سفیدک سطحی می باشند که برای کنترل بیماری از پنکونازول یا استروبی جهت سمپاشی استفاده گردید. درختان کاج در حاشیه باغ مورد حمله آفت شپشک آرد آلود قرار گرفته بودند که به جهت جمعیت بالا آفت، شاخه های کاج دچار ضعف و رنگ پریدگی شده بودند که سمومی مانند اتیون و کلروپیرفوس برای کنترل این آفت بصورت سمپاشی مورد استفاده قرار گرفت. درختان سیب بطور شدیدی توسط آفت چوب خوار مورد حمله قرار گرفته بودند که ضعف درختان سیب به جهت کود دهی نامناسب موجب تشدید خسارت این آفت شده بود بطوری که تنه درختان سیب پوشیده از سوراخ های ریز ناشی از خسارت این آفت شده بود. که تنه های سوراخ شده با سم دیازینون بافشار سمپاشی شد و سپس تنه درختان با رنگ محافظ تنه مخلوط شده با سایپرمترین پوشانده گردید. در اغلب موارد قسمت پیوندی درختان در داخل خاک قرار گرفته بودند که همین موضوع موجب بروز پوسیدگی در برخی درختان شده بود که محل پیوند درختان تا ارتفاع 15 سانتی از خاک بیرون آورده و تنه درختان تا ارتفاع 30 سانتی با رنگ محافظ تنه و بردو پوشانده و در دو نوبت در آب آبیاری از قارچ کش جهت کنترل بیماری استفاده گردید. کلیه اعمال باغی ذکر شده با نظارت کارشناس گیاهپزشکی مجموعه توسط باغدار محترم صورت گرفت که در کل موجب بهبودی شرایط عمومی باغ و کنترل آفات و بیماریها در باغ گردید.

👥👥 برای مشاوره تماس بگیر!! 2-09020091290📞 09360493388📞

👥 برای مشاوره گیاهپزشکی کلیک کن 👥

پیشنهاد میکنیم تا چنانچه نیاز به مشاوره بیشتری در این خصوص دارید به این صفحه (فرم) را تکمیل کنید و وقت مشاوره با گیاهپزشک را رزرو فرمائید. به شما اطمینان می دهیم که با مشاوره از متخصصین ما به بهترین نتیجه ممکن خواهید رسید.

بازدید گیاهپزشکی مرسین کشت

گزارش بازدید کارشناس کشاورزی در منطقه حصار پوشال ملارد – تهران

بازدید گیاهپزشکی حرفه ای تیم ما 

گزارش بازدید گیاهان باغ ویلا روستای یبارک – شهریار

گزارش بازدید باغ ویلا

در تاریخ 19 آذرماه 1402 بنا به در خواست باغدار، بازدید از باغ ایشان واقع در روستای حصار پوشال بخش ملارد استان نهران توسط تیم متخصص گیاهپزشکی مرسین کشت انجام گردید. این باغ دارای درختان یک تا 20 ساله از انواع میوه جات و به مساحت 3800 متر مربع و با آبیاری غرقابی بود. شکایت کارفرما از خشک شدن تدریجی درختان گیلاس بود که پس از بررسی های انجام شده مشخص شد که باغ به دلیل اضافه کردن کود دامی نپوسیده و به خصوص کود گوسفندی تازه دچار پوسیدگی به وسیله عامل قارچی پوسیدگی سفید ریشه شده است. همچنین بیماری ورتیسیلیوم در باغ مشاهده شد که در مراحل ابتدایی تر بود. آبیاری این باغ نیز به نحوی بود که تنه درختان در آب قرار می گرفت که توضیحات لازم در این خصوص نیز به باغدار ارائه شد. به دلیل استفاده از کودهای نپوسیده گوسفندی، حجم وسیعی از علف های هرز یک و چند ساله در باغ ایشان مشاهده می شد که توضیحات لازم در خصوص ریشه کنی آنها ارائه شد. باغدار اطلاع خاصی از روند کود دهی باغ نداشته و از این رو باغ ایشان کمبود های متنوعی که باعث میوه ریزس شدید شده بود را از خود نشان می داد. پیشنهاد شد تا آنالیز خاک انجام شود و برنامه کود دهی از فصل جاری با چالکود مواد مورد نیاز شروع گردد. برخی درختان نیز دچار شانکر باکتریایی بودند که اقدامات لازم برای رفع آنها نیز در حال انجام می باشد. درنهایت پرونده باغ ایشان در قالب یک گزارش به باغدا ارائه گردید و روند درمان و بهبود شرایط باغ در حال ادامه است.

آب منطقه و کیفیت آب»» آب بدون آنالیز
نوع خاک»» رسی
اقلیم منطقه»» معتدل و خنک
رطوبت»» کم
نیاز به زهکشی»» دارد
جهت وزش باد و شدت آن»» شمالی
شیب زمین»» ندارد
دارای آفات شاخص»» کنه،شته، کرم سفید ریشه
دارای بیماری های گیاهی شاخص»»
دارای علف های هرز غالب»» جمله قیاق،دم روباهی، ترشک، یولاف،جو وحشی،سلمه تر،تلخ بیان و ازمک

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ با کلیک روی ستاره به آن امتیاز دهید!

(بالاترین امتیاز ستاره از سمت چپ)

1 rating5/5

پارک ارم

بازدید گیاهپزشکی گیاهان پارک ارم – استان تهران

بازدید گیاهپزشکی حرفه ای تیم ما 

گزارش بازدید گیاهپزشکی گیاهان پارک ارم – استان تهران

50%

پیشرفت پروژه

20%

کنترل بیماری ها و آفات

20%

کارشناسی های دوره ای

100%

بررسی آفات و بیماری های

95%

رضایت کارفرما از ما

پارک ارم
پارک ارم
پارک ارم
پارک ارم

کرم سفید ریشه

گزارش بازدید باغ ویلا

به درخواست دفتر خدمات مهندسی پارک ارم تهران (شهربازی ارم) مبنی بر خشک شدن درختان چنار این مجموعه، بازدید تخصصی گیاهپزشکی توسط کارشناس مجموعه مرسین کشت صورت گرفت. در بررسی های اولیه علایم سوختگی برگها ناشی از گرما و تنظیم نبودن مقدار آب آبیاری به صورت خشکیدگی چند اصله از درختان مجموعه نمایان بود. جهت جلوگیری از توسعه این پدیده در خاک استفاده از هیومیک اسید و کودهای پتاسیم بالا در آب آبیاری و محلولپاشی فسفیت پتاسیم و سیلیسیم-پتاسیم پیشنهاد شد.

آب منطقه و کیفیت آب»» آب بدون آنالیز
نوع خاک»» رسی
اقلیم منطقه»» معتدل و گرم
رطوبت»» کم
نیاز به زهکشی»» دارد
جهت وزش باد و شدت آن»» شمالی
شیب زمین»» ندارد
دارای آفات شاخص»»
دارای بیماری های گیاهی شاخص»» کمبود عناصر غذایی
دارای علف های هرز غالب»»

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ با کلیک روی ستاره به آن امتیاز دهید!

(بالاترین امتیاز ستاره از سمت چپ)

0 ratings0/5

مهرشهر کرج

هرس باغ در مهرشهر کرج

هرس حرفه ای تیم ما 

هرس باغ در مهرشهر کرج

جهت انجام هرس درختان باغ ویلا واقع در مهرشهر کرج به مساحت 1300 متر به درخواست مالک محترم، در وهله اول باغ توسط کارشناس مجموعه مرسین کشت بازدید و مورد بررسی قرار گرفت. باغ عمدتا شامل انواع درختان هسته دار از قبیل زرد آلو، گوجه سبز و آلو می باشد. برخی از درختان به دلیل آلودگی شدید به بیماری شانکر باکتریایی بشدت دچار ضعف و زوال گردیده بود. با توجه به شرایط درختان و بیماری آنها، در اوهله اول درختان میوه توسط تیم حرفه ای هرس کار مجموعه هرس شدند و سپس تنه درختان و شاخه های زخمی و شیره دار پس از تراشیده شدن با ترکیب با ترکیب رنگ تنه و بردو کاملا پوشانده شدند. برای تقویت درختان میوه از کود کامل گرانول همراه با هیومیک اسید گرانول بصورت چالکود مورد استفاده قرار گرفت. همچنین سمپاشی زمستانه در مرحله اول با ترکیب روغن ولک، اتیون، فن پروکسی میت و در مرحله دوم برای کنترل بیماری شانکر باکتریایی با بردو صورت گرفت. جهت کنترل بیماری شانکر باکتریایی و تقویت درختان برنامه جامعی از اقدامات گیاهپزشکی و تغذیه ای برای فصل رویشی آتی به باغدار ارائه گردید.

مهرشهر کرج
مهرشهر کرج
مهرشهر کرج
مهرشهر کرج

❤️ آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ با کلیک روی ستاره به آن امتیاز دهید! ❤️

(بالاترین امتیاز ستاره از سمت چپ)

1 rating2/5

محمدشهر

هرس باغ در محمد شهر کرج

هرس حرفه ای تیم ما 

هرس باغ در محمد شهر کرج

بنا به درخواست باغدار محترم مبنی مشکل ایجاد شده در باغ ویلا بزرگ یک و نیم هکتاری در محمد شهر کرج به جهت وجود درختان چنار بسیار بزرگ با شاخه های بلند بازدید اولیه توسط کارشناس گیاهپزشک مجموعه مرسین کشت صورت گرفت. این باغ ویلا بزرگ توسط درختان چنار بسیار بزرگ احاطه شده بودند که به دلیل سایه اندازی وسیع شاخه ها و برگ انبوه این درختان بر فضای داخلی باغ موجب اختلال در رشد چمن های و گیاهان زینتی کاشت شده در محوطه باغ گردیده بود. با توجه به درخواست باغدار مبنی بر هرس برخی از شاخه های بزرگ درختان چنار و همچنین نظر کارشناسان مجموعه، برخی از شاخه های بزرگ این درختان چنار با استفاده از بالابر و اره موتوری هرس گردید که بطور قابل توجهی مشکل ناشی از این درختان در سایه اندازی برطرف گردید. علاوه بر این مورد، سایر درختان میوه موجود در باغ از قبیل گلابی، گردو، خرمالو، زردآلو و درختان زینتی کاج هرس شدند. در ادامه برای انجام بازدید دوره ای از باغ و انجام خدمات لازم در فصول مختلف قراردی بین مالک باغ و مجموعه انعقاد گردید.  

محمدشهر
محمدشهر
محمدشهر
محمدشهر
محمدشهر
محمدشهر
محمدشهر
محمدشهر

❤️ آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ با کلیک روی ستاره به آن امتیاز دهید! ❤️

(بالاترین امتیاز ستاره از سمت چپ)

0 ratings0/5

ویلادشت ملارد

هرس باغ در ویلا دشت شهرستان ملارد – تهران

هرس حرفه ای تیم ما 

هرس باغ در ویلا دشت شهرستان ملارد – تهران

بنا به درخواست مالک باغ جهت انجام خدمات زمستانه در باغ به مساحت 1000 متر واقع در ویلا دشت شهرستان ملارد تهران ابتدا باغ توسط کارشناس گیاهپزشک مجموعه مرسین کشت بازدید و خدمات لازم جهت انجام در باغ مورد بررسی و پیشنهاد قرار گرفت. به دلیل کاشت متراکم درختان و عدم هرس اصولی در سال های قبل موجب رشد شاخه های نابه جا و زیادی در روی تنه های اصلی رختان میوه و در مجموع ضعف کلی درختان باغ گردیده بود. پس از هماهنگی صورت گرفته با باغدار، در وهله ول درختان توسط تیم هرس کار حرفه ای مجموعه مرسین کشت هرس شدند. همچنین نهایت برای تقویت درختان میوه از کود کامل گرانول همراه با هیومیک اسید گرانول بصورت چالکود مورد استفاده قرار گرفت. سپس درختان در بهمن ماه جابه جا و با آرایش منظم در باغ جایگذاری گردید و سپس سمپاشی زمستانه در مرحله اول با ترکیب روغن ولک، اتیون، فن پروکسی میت و در مرحله دوم با بردو صورت گرفت.

ویلادشت ملارد
ویلادشت ملارد

❤️ آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ با کلیک روی ستاره به آن امتیاز دهید! ❤️

(بالاترین امتیاز ستاره از سمت چپ)

0 ratings0/5

لشگراباد

هرس باغ در لشگرآباد – البرز

هرس حرفه ای تیم ما 

هرس باغ در لشگرآباد – البرز

بنا به درخواست مالک باغ جهت انجام خدمات باغی به مساحت 800 متر واقع لشگرآباد البرز، ابتدا باغ توسط کارشناس گیاهپزشک مجموعه مرسین کشت بازدید و اقدامات لازم مورد بررسی و پیشنهاد قرار گرفت. عمدتا باغ شامل درختان هسته دار مانند گوجه سبز، زردآلو، هلو، سیب و تعدادی درخت زینتی بود. بطور کلی به جهت رسیدگی مناسب درختان در شرایط مناسبی قرار داشتند. با هماهنگی صورت گرفته با باغدار در وهله اول درختان توسط تیم هرس کار حرفه ای مجموعه مرسین کشت هرس گردید و سپس برای تقویت درختان میوه از کود کامل گرانول همراه با هیومیک اسید گرانول بصورت چالکود مورد استفاده قرار گرفت. همچنین برای انجام سایر اقدامات لازم برای باغ شامل سمپاشی زمستانه دو مرحله ای، کود هی و سمپاشی فصلی برنامه جامعی به باغدار پیشنهاد گردید.

لشگراباد

❤️ آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ با کلیک روی ستاره به آن امتیاز دهید! ❤️

(بالاترین امتیاز ستاره از سمت چپ)

0 ratings0/5

خانهمقالاتفروشگاهمشاوره
0